[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Find Access * hledá přístupy k lokaci v paměti

Tato utilita nahraje zadaný soubor a scanuje jej pro přístupy k zadané adrese. Hledá to všechny absolutní a relativní 8bit, 16bit a 32bit odkazy. Napsal jsem tento prográmek pro analýzu dump souboru. Je to podobné freezer příkazu FA, ale nedissasembluje přístup jako originál, jen ukazuje hexa výpis.

Instalace

FindAccess je pouze v developerském archivu, ne v uživatelském
zkopírujte do C: nebo podobného místa

Použití

Používám následující alias:

alias fa FindAccess C:.whdl_memory

takže otevřu Shell a můžu třeba zadat:

fa $15000

a dostanu výstup:

FindAccess 1.2 (17-Jan-99 14:45:18) by Bert Jahn
loading file Workbench:CE/.whdl_memory
scanning accesses to $15000 (86016) file: $0-$80000
Relative Word at $ 14240 -> 06C00000 07C00000 0DC0 00000CC0 000004C0

Volby

FILE/A,ADDRESS/A,ORG
FILE/A jméno souboru, ve kterém se bude hledat
ADDRESS/A   místo, ke kterému hledáte odkazy.
ORG logický začátek souboru, standartně je používána 0.

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]