[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

RAWKEY kódy pro klávesnici

Všechny klávesy používané ve WHDLoad volbách musí být zadávány jako rawkey kódy.

Tady je tabulka, která ukazuje všechny rawkey hodnoty v hexa hodnotách:
Keys Raw

pro porovnáni je tu mapa americké klávesnice:
Keys US

německé klávesnice:
Keys DE

a zde mapa italské klávesnice:
Keys IT

Kódy tlačítek

Od WHDLoad verze 16.8 je možné ukončit WHDLoad pomocí tlačítka myši, joysticku nebo joypadu. Na to jsou speciální kódy, vypsané v tabulce níže. Tyto kódy fungují jen s volbou QuitKey, s žádnou jinou.
Aby WHDload uměl detekovat stisk tlačítka, nesmí být použitá volba NoVBRMove, CPU musí být aspoň 68010 a nainstalovaný program musí mít povolené přerušení pro Vertical Blank.
Kódy jsou vypsány v hexadecimální i desítkové hodnotě.
Použití tlačítek joypadu ($103..$10a/$113..$11a) pro QuitKey způsobí, že spouštěný program nebude umět najít joypad. Nainstalovaný program si bude myslet, že máte jen joystick. To je kvůli omezením hardware (joypad může být načten jen jaždou 1/50 sekundy). Nepoužívejte pro hry s joypadem.
QuitKey nastavený na stisk tlačítek Reverse, Forward a Play dohromady je podporován od WHDLoad verze 18.4.

rawkey port 0
usually mouse
rawkey port 1
usually stick/pad
Mouse Joystick Joypad Megadrive Master System
TecnoPlus
$100/256 $110/272 levé tlačítko střelba Červené/Select B A
$101/257 $111/273 pravé tlačítko druhá střelba Modré/Stop C B
$102/258 $112/274 prostřední tlačítko
$103/259 $113/275 Play
$104/260 $114/276 Reverse/Levý Ear
$105/261 $115/277 Forward/Pravý Ear
$106/262 $116/278 Green/Shuffle
$107/263 $117/279 Žluté/Loop
$108/264 $118/280 Červené/Select
$109/265 $119/281 Modré/Stop
$10a/266 $11a/282 Play+Reverse+Forward

Ve WHDLoad verzích 16.4 - 16.7 bylo možné použít hodnotu QuitKey $73 pro ukončení při stisku levého tlačítka myši. Takhle už to ve verzi 16.8 a výš nebude fungovat - používejte novou číselnou hodnotu $100.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]