[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Copyright

WHDLoad a ostatní soubory ve WHDLoad archivu jsou chráněné copyrightem 1995-2021 by Bert Jahn. Všechna práva rezervována.

Licence

Komerční použití je povoleno pouze s výslovným, písemným povolením od autora.
Je přísně zakázáno modifikovat jakoukoliv část WHDLoad archivu, kromě přiložených zdrojových kódů, které mohou být modifikovány a znovu použity.
Redistribuce je povolena pouze pokud je bezplatná.

Disclaimer

Tento produkt je nabízen bez jakékoliv záruky. Berete na sebe veškerý risk, plynoucí z používání, výsledku a výkonu produktu a v případš defektivního účinku produktu na váš hardware nemůžete kontaktovat autora kvůli zaplacení servisu nebo opravy poškozeného zařízení.
Autor nemuže za žádných okolností nést zodpovědnost za jakékoliv poškození způsobené jakýmkoliv způsobem používání nebo nehodou způsobenou programem. Ztráta dat je způsobena vámi nebo zaviněním někoho dalšího nebo používáním k jiným než cílovým účelům produktu. A to přestože byl vlastník nebo třetí osoba informován o případných možnostech poškození.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]