[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

CRC16 * Výpočet CRC16 Checksum

Tento program počítá CRC-16 specifické části nebo celý souboru. Nabízí se k použití v instalačních programech, které potřebují identifikovat soubor pro instalaci s více verzemi slavu. Hodnota, kterou vrací je stejná, jako CRC-16 vypočítaná funkcí resload_CRC16, což se může hodit i pro výrobu slavu.

Instalace

zkopírujte do C: nebo podobneho místa

Volby

FILE/A,OFFSET/K/N,LENGTH/K/N
FILE/A soubor, ze kterého se bude počítat checksum
například "S:Startup-Sequence"
OFFSET/K/N   počáteční offset v souboru
standartně nastaven začátek souboru
např: "OFFSET=11264" - začínat od stopy 2 standartního disk image
LENGTH/K/N počet bajtů pro vypočítání crc
standartně nastaven konec souboru
např. "LENGTH=1024"

Návratový kód

je hodnota CRC16.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]