[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

DIC * The Disk-Image-Creator

DIC je utilita pro vytvoření souborového obrazu - disk image - z disku. DIC čte obsah diskety přes zadané zařízení (např."trackdisk.device" pro DF0:) a zapisuje načtená data do souboru v aktuálním adresáři. Jméno disk image bude "DIsk.1", kde "1" je pořadí načteného disku. Číslo se zvyšuje po každém dalším načteném disku. Použitím Name volby je možné určit jiné jméno.

DIC také umí číst jiná zařízení jako RAD:, PC0: nebo DS0: a HD diskety.

Pokud nějaká ze stop nemůže být načtena, DIC zobrazí hlášku, kde je možné poškozenou stopu přeskočit nebo pokusti se znovu o její načtení.
Přeskočená stopa bude v image identifikována patternem "TDIC". Tak je možné zjistit chybu v načtení později.

DIC umí číst diskety jen částečně, pomocí volby SIZE/K/N. DIC při této volbě vytvoří jen zadanou velikost dat. To se může hodit, pokud poslední stopy na disketě nejsou použity.

Stopy mohou být přeskočeny automaticky pomocí SKIPTRACK/K/N. To se hodí pro instalování her, které mají ochranu na jedné stopě (např. RN-Copylocks na stopě 1).

Pokud volba PEDANTIC/S byla zvolena, DIC skončí ihned, jak narazí na vadnou stopu.

DIC může být kdykoliv přerušeno stiskem Ctrl-C.

Instalace


zkopírujte do C: nebo podobného místa

Volby

Primtivní použití DIC:

Volby

DEVICE,NAME,SKIPTRACK/K,SIZE/K,FD=FIRSTDISK/K/N,LD=LASTDISK/K/N,PEDANTIC/S
DEVICE odkud se budou číst image
standartně "DF0:"
např. "RAD:"
NAME Jméno pro image. Standartne je zvoleno "Disk.X", kde X je standartně 1.
SKIPTRACK/K/N specifcká stopa nebude načtena.
SIZE/K velikost image, použitelné, pokud program používá jen část disku.
FD=FIRSTDISK/K/N   číslo prvního disku
default "FD=1"
example "FD=0"
LD=LASTDISK/K/N default "LD=999999"
example "LD=3"
PEDANTIC/S DIC quitne, pokud stopa nemůže být načtena

Návratový kód

je 0 pokud byly všechny požadované disky, od FD do LD načteny. Jinak 10.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]