[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Image na Disk

Utilita pro zapsání standartních disk image zpátky na disk.

Instalace

ITD je pouze v developerském archivu, ne v uživatelském.
zkopírujte do C: nebo podobného místa

Volby

Soubor/A,Zařízení,Format/S,BS=Velikost bloků/N,ASync/S,ForceOverwriteLargeDevice/S
Soubor/A jméno souboru, který obsahuje obraz disku k zapsání na zařízení
Zařízení zařízení, na které ITD zapíše obraz
standartně "DF0:"
např. "RAD:"
Format/S pokud je nastaven, disk bude před zapsáním také naformátovám, u většiny zařízení ve výsledku není žádný rozdíl
Velikost bloků/N množství dat, co se načte a zapíše při každém cyklu, standartní je velikost stopy.
Pokud se pracuje s větším zařízením, může zvýšení velikosti bloků zlepšit výkon, ale buďte opatrní,
protože některá zařízení nefungují správně s velikostí větší než 130,560 ($1fe00), někdy dokonce i 65,024 ($fe00)
ASync/S pokud je nastaven, ITD zapíše na cílové zařízení asynchron
Nepoužívejte, pokud je zdrojový soubor a cílové zařízení na stejném fyzickém zařízení, protože to zpomalí operaci
Pokud aspoň jedno z používaných zařízení podporuje DMA, významně to vylepší výkon operace kopírování
ForceOverwriteLargeDevice/S ITD běžně nebude číst nebo zapisovat na zařízení, která jsou větší než 2,000,000 bajtů. Použitím této volby bude pracovat s jakoukoliv velikostí souborů nebo zařízení

Návratový kód

Je 0 při úspěchu, jinak 20.

Pozadí

ITD může zapisovat na jakékoliv zařízení podobné trackdisku. Aby jsme se vyhnuli problémů (např. porušení harddisku), nezapisuje na zařízení větší než 2,000,000 bajtů kromě případu, kdy je použitá volba ForceOverwriteLargeDevice/S. Pokud zapisovací operace překoná hranici 4GB, použijí se příkazy TrackDisk64.
Nebude provedena verifikace dat.
Pokud je obraz menší než zařízení, vypíše se varování. ITD nezmění v tomhle případě zbývající stopy, ale zaokrouhlí velikost na plný blok a vyčistí přebývající místo. Pokud je obraz větší, vypíše se zpráva a ITD zapíše tolik dat, kolik se na zařízení vejde.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]