[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Požadavky

spustit nainstalované programy:

Emulace Kickstartu

Některé instalačky požadují takzvaný kickemu pro vytvoření kompletního AmigaOS prostředí pro nainstalovaný program. Pro použití kickemu je třeba image originálního kickstartu. Tento image může být stažen z opravdové Amigy s programy jako GrabKick nebo podobných, které jsou k dispozici na Aminetu (ujistěte se, že máte správné nastavení pro vaše disky (MaxTransfer, Mask) jinak bude vytvořené image poškozené). Požadovaná verze kickstartu závisí na instalovaném programu. Obvykle stačí jen jeden image na instalačku. Informace o požadované verzi image by měla být v ReadMe souboru instalačky. Image pro kickstart 1.2 a 1.3 mohou být staženy pouze z příslušné A500, verzi 3.1 je možné stáhnout z A500/A600/A2000, A1200 nebo A4000, která je vybavena takovou verzí ROM. Pokud WHDLoad nenajde image nebo image je špatná nebo nějak modifikovaná verze, WHDLoad ukončí činnost s adekvátní chybovou hláškou. Dodatečný relokační soubor s koncovkou .RTB ke kickstart image musí být přítomen. Relokační soubor lze najít na Aminetu v archivu util/boot/skick346.lha. Oba soubory, kickstart image a relokační soubor musí být v direktoráři Devs:Kickstarts/ a musí být správně pojmenovány. Počátkem WHDLoad verze 17.0 můžou být soubory uloženy v direktoráři WHDCOMMON:. Následující tabulka informuje o jménech souborů souvisejících s kickstart verzemi:

Od WHDLoad verze 16.5 mohou být použity i image kickstartu z CDček Amiga Forever od Cloanto, musí být ale přejmenovány podle tabulky níže. Navíc musí být zkopírován soubor rom.key do Devs:Kickstarts/ nebo WHDCOMMON:. Verze ROM z Cloanto Plus Edition už nejsou zakódované a rom.key nevyžadují. Pro další informace navštivte Amiga Forever.
Verze Jméno image kickstartu Jméno relokačního souboru Jméno Cloanto souborů z "Amiga Forever"
release 3.0 (1999) release 6.1 (2005) release 6.7 (2011) release 7.0 (2014)
1.2 Devs:Kickstarts/kick33180.A500 Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB amiga-os-120.rom
1.3 Devs:Kickstarts/kick34005.A500 Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB kick130.rom amiga-os-130.rom
3.1 Devs:Kickstarts/kick40063.A600 Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB amiga-os-310-a500.rom amiga-os-310-a600.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB kick310.rom amiga-os-310.rom amiga-os-310-a4000.rom

volitelná balení:

K tvoření nových slave / instalaček:


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]