[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Prístup k síti

WHDLoad je schopen pres internetové pripojení overit, jestli existuje nová verze WHDLoad a slave k pouzívané instalaci. Veskerá sítová aktivita se provádí pres HTTP protokol. Muze být pouzita globální volba Proxy/S k presmerování prístupu pres proxy. Prístup k proxy vcetne hesla a loginu lze specifikovat pomocí Proxy/S volby. WHDLoad podporuje jen základní overení hesla.
Pokud si prístup WHDLoad k internetu neprejete, stací pouzít globální volbu NoNetwork/S.

Overení verze WHDLoad a slave

WHDload pres WHDLoad website overí, jestli existuje novejsí verze slave nebo WHDLoad.
Overení je provedeno jen pokud se otevre informacní okno, protoze výsledek je zobrazen tam.

Pro overení verze WHDLoad bude pouzito císlo verze ze spusteného WHDLoadu. Jestli existuje novejsí verze, informacní okno ukáze císlo verze a datum vydání nejaktuálnejsí WHDLoad verze a v okne se objeví nové tlacítko "Updatovat WHDLoad." Pokud máte nainstalovanou openurl.library, stisk tlacítka otevre vás webový prohlízec a odkáze vás na WHDLoad stránku. Pokud není k dispozici openurl.library, requester vám zobrazí WHDLoad stránku. Jestlize je pouzita volba Expert/S, budou se vám nabízet i nejnovejsí beta verze WHDLoadu.

Pro overení verze slave WHDLoad vypocítá hodnotu SHA-256 ze slave, která je odeslána na WHDLoad server. Tam je databáze vsech slave souboru. Pokud existuje novejsí verze instalace/slave, informacní okno ukáze datum vydání nejaktuálnejsí verze a objeví se nové tlacítko "Updatovat slave". Pokud je nainstalovaná openurl.library, stisk tlacítka otevre vás webový prohlízec odkazující na WHDLoad stránku konkrétní instalace. Pokud knihovna openurl.library není k dispozici, objeví se requester s adresou WHDLoad stránek instalace.

Pokud se existují novejsí verze WHDLoad nebo slave, objeví se dalsí tlacítko "Start" v informacním okne a okno se automaticky nezavre. Okno muze být uzavreno pomocí mysí nebo kláves Space, Return nebo Esc.

Pokud openurl.library je nainstalovaná a stisknete tlacítko 'Update', WHDLoad vykoná príkaz ExecuteCleanup/K k odblokování prípadne zablokovanému IP stacku. To se nemusí povést, pokud není dost volné pameti pri startu webového prohlízece, protoze operace Preload/S zabrala vetsinu pameti. Takze s malou pametí muze být tlacítko 'Update' nepouzitelné.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]