[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

RawDIC * pro nestandartní formát disku

RawDIC je preferovaná utilita pro instalace WHDLoad, vytváří disk image z originálních disků se speciálním diskovým formátem. Více informací v dokumentaci RawDIC, nachází se v developerském archívu WHDLoad.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]