[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Reloc * Relokování executablu

Malá utilita na relokování standartního AmigaDOS executablu na absolutní adresy a uložení ho jako normální datový soubor. Byla nezbytná pro starší WHDLoad verze pro zvládnutí AmigaDOS executablu. Od verze 8.0 je WHDLoad schopen zvládat executably sám pomocí funkce resload_Relocate.

Instalace

Reloc je pouze v developerském archivu, ne v uživatelském.
Zkopírujte jej do C: nebo do podobného místa.

Volby

INPUTFILE/A,OUTPUTFILE,ADR/K,QUIET/S
INPUTFILE/A   Executable, který má být relokován
OUTPUTFILE Jméno výsledného souboru, pokud není zadáno, zdrojový soubor bude přepsán.
ADR/K Startovní adresa relokovaného souboru. Standartně je použita adresa $400. Dají se použít i výrazy jako "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (prefix "$" pro hexa čísla, podporovaná znamínka jsou plus a mínus.
QUIET/S Potlačí veškerý výstup kromě chybových hlášení. Použitelné v souvislosti s Installerem.

Návratový kód

Návratový kód je 0 pokud vše vyšlo. Jinak je výsledek 10.

Pozadí

HUNKy z executablu jsou do absolutního souboru kopírovány ve stejném pořadí. BSS-HUNKy jsou uloženy v jejich skutečné velikosti. Nejsou podpořeny HUNKy AmigaDOSu 2.0 (např. RELOC32_SHORT).
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]