[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

SP * Save Picture

Utilita na vyripování obrázků z dump souboru vytvořenémho WHDLoadem.

Instalace

SP je pouze v developerském archivu.
zkopírujte do C: nebo podobného místa

Použití

Nejdřív se musí vytvořit dump soubor. Spusťte nainstalovaný program, ze kterého má být ripnutý obrázek. Musí být spuštěn se zapnutou volbou Snoop/S. Také musí být nastaven Expert/S a klávesa pro DebugKey/K/N. Až se ukáže obrázek k ripnutí, stiskněte DebugKey. WHDLoad zapíše dump soubor. Přes Using Shell/CLI vstupte do složky, kde je dump soubor. Spusťte SP s názvem budoucího souboru jako parametrem.SP nahraje dump soubor a pokusí se uložit obrázek. Jestliže je nastavena volba CoreDumpPath, nemusíte vstupovat do složky s dump souborem, protože SP načte globální konfigurační soubor a najde si cestu v něm.

Volby

OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S
OutputFile/A název výsledného souboru
Cop/K nastavuje počáteční adresu prvního copperlistu, pokud vám nevyhovuje původní adresa
CS=CopStop/K tato volba zadává konec copperlistu, hodí se, pokud je obraz stvořený z více než jednoho obrázku
Width/K šířka obrázku, neovlivní ale modulo hodnoty!
Height/K výška obrázku
con0/K přepíše bplcon0 registr uvnitř dumpu
mod1/K,mod2/K přepíše bplmod1/bplmod2 registr uvnitř dumpu
pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K   přepíše bplpt1,2,3,4 registr uvnitř dumpu
NoCopLst/S vypne vypisování copperlistu

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]