[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Copyright

WHDLoad, og alle andre filer i WHDLoad-udgivelsen, er copyright 1995-2021 af Bert Jahn. Alle rettigheder forbeholdt.

Licens

Commerciel brug er kun tilladt med en udtrykkelig, skreven tilladelse af udgiveren.
Det er strengt forbudt at modificere en hvilken som helst del af WHDLoad-pakken, med undtagelse af kildefilerne, der kan modificeres for genbrug.
Redistribution er kun tilladt hvis det er helt og aldeles uden beregning.

Ansvarsfraskrivelse

DETTE PRODUKT ER GJORT TILGæNGELIGT "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTåET, LOVGIVNINGSMæSSIGT ELLER På ANDEN VIS, INKLUSIVE UDEN BEGRæNSNING HVILKEN SOM HELST UNDERFORSTåET GARANTI FOR IKKE-KRæNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMåL. DEN FULDE RISIKO MHT. BRUG, RESULTATER OG YDELSE AF PRODUKTET ER OVERTAGET AF DIG OG HVIS PRODUKTET SKULLE VISE SIG AT VæRE FEJLBEHæFTET, PåTAGER DU DIG DEN FULDE UDGIFT TIL AL NøDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER ANDEN SKADESUDBEDRING.
UNDER INGEN OMSTæNDIGHEDER KAN UDGIVEREN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE FORåRSAGET AF NOGEN SæDVANLIG, SPECIEL ELLER UHELDSFORåRSAGET MåDE ELLER AF PROGRAMPAKKEN (INKLUSIVE MEN IKKE BEGRæNSET TIL: TAB AF DATA ELLER TAB FORåRSAGET AF DIG ELLER TREDJEPART ELLER VED BRUG AF DETTE PROGRAM TIL OPGAVER INDENFOR ELLER UDENFOR MIN SPECIFICEREDE EGNETHEDS-DEKLARATION), LIGELEDES HVIS EJEREN ELLER TREDJEPART ER BLEVET PåPEGET SåDANNE MULIGHEDER FOR SKADE.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]