[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

DIC * Disk Image Creator

DIC er et vœrktøj til at oprette et filimage af en floppydisk. DIC lœser indholdet af floppydisken via den pågœldende enhed (f.eks. "trackdisk.device" for DF0:) og skriver dens data til en simpel fil i den aktuelle mappe. Navnet på diskimage-filen, der bliver oprettet, vil vœre "Disk.1", hvor "1" er nummeret på den disk, der er blevet lœst. Disknummeret inkrementeres efter hver disklœsning. Ved at bruge Name optionen kan et andet navn på imaget angives.

DIC kan også lœse andre enheder såsom RAD:, PC0: eller DS0: og højkapacitets-diske.

Hvis et spor på floppydisken ikke kan lœses korrekt og DIC er blevet startet via en interaktiv (f.eks. CON:), vil den spørge om enter at skippe de fejlede spor eller prøve at lœse det igen. På ikke-interaktive terminaler vil disse spor som standard blive skippet.
For skippede spor vil det pågœldende område i imaget blive fyldt på med mønsteret "TDIC". Så det er muligt at identificere lœsefejlen senere.

DIC kan også lœse diske delvist ved at bruge optionen SIZE/K/N. Hvis brugt, vil DIC udelade de data, der følger efter den specificerede størrelse. Dette kan vœre brugbart hvis de sidste spor er ubrugte.

Spor kan skippes ved at bruge optionen SKIPTRACK/K/N. Dette er meget brugbart til at oprette images af diske indeholdende en diskbaseret beskyttelse (f.eks. RN-Copylocks på track 1).

Hvis optionen PEDANTIC/S er blevet specificeret vil DIC afbryde omgående hvis et spor er ulœseligt.

DIC kan til hver en tid afbrydes ved at taste Ctrl-C.

Installation

kopier det C: eller et lignende sted

Brug

For at bruge DIC interaktivt:

For at bruge DIC i et installations-script, brug da optionerne FD=FIRSTDISK/K/N, LD=LASTDISK/K/N og PEDANTIC/S. For diske med fysisk kopibeskyttelse, brug SKIPTRACK/K/N. Hvis muligt er det rigtig rart at bruge SIZE/K for at spare diskplads verden over ;-).

Optioner

DEVICE,NAME,SKIPTRACK/K,SIZE/K,FD=FIRSTDISK/K/N,LD=LASTDISK/K/N,PEDANTIC/S
DEVICE enheden fra hvilken DIC vil lœse diskene
standard "DF0:"
eksempel "RAD:"
NAVN navn på det image, der skal oprettes; hvis specificeret vil DIC ikke navngive imaget "Disk.1" og så videre, men bruger i stedet det specificerede navn. Denne option sœtter FIRSTDISK/K/N og LASTDISK/K/N til 1, hvilket betyder, at kun én disk vil blive lœst
SKIPTRACK/K/N de specificerede spor vil ikke blive lœst, det pågœldende område i diskimaget bliver fyldt op med mønsteret "TDIC", den følgende tabel viser nogle eksempler for at illustrere de fleksible muligheder for at specificere spor
listaffected tracks
1-51,2,3,4,5
2,902,90
2*22,4,...,156,158
10-20*510,15,20
1-5,7,99-104*21,2,3,4,5,7,99,101,103
SIZE/K størrelsen på det image der skal oprettes, brugbrat hvis der er et ubrugt område i slutningen af disken, hvis størrelsen sat er større end den fysiske image-størrelse, bliver den ignoreret.
FD=FIRSTDISK/K/N   nummeret på den første disk
standard "FD=1"
eksempel "FD=0"
LD=LASTDISK/K/N standard "LD=999999"
eksempel "LD=3"
PEDANTIC/S hvis specificeret vil DIC omgående afbryde hvis et spor ikke kan lœses, bør bruges i install-scripts

Returkode

Returkoden er sat til 0 hvis alle diske fra FD op til LD er blevet lœst fejlfrit. Ellers returneres 10.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]