[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Krav

... for at køre installerede programmer:

Kickstart-Emulering

Nogle installs bruger en såkaldt kickemu for at have et komplet AmigaOS-miljø til det installerede program. Til det kickemu brug er et originalt kickstart-image påkrævet. Dette image kan trækkes ud fra en rigtig Amiga med værktøjer som GrabKick eller lignende, der kan findes på aminet (sørg for at have de korrekte indstillinger for dine diske (MaxTransfer, Mask); i modsat fald bliver det oprettede image muligvis fejlbehæftet). Den understøttede image-version afhænger af det installerede program. Du bør finde informationer om, hvilket image der skal benyttes, i den medfølgende ReadMe fil. Imaget for kickstart-versionerne 1.2 og 1.3 kan kun trækkes ud fra en passende A500, for version 3.1 kan den trækkes ud fra en A500/A600/A2000, A1200 eller A4000, der skal være udstyret med en Kick3.1 ROM. Hvis imaget ikke kan findes af WHDLoad eller imaget er den forkerte version eller modificeret på nogen måde, vil WHDLoad afbryde med en passende fejlmeddelelse. Endvidere skal en relokeringsfil med tilføjelsen .RTB, der matcher kickstart-imaget, være tilstede. Denne relokeringsfil kan findes på aminet i arkivet util/boot/skick346.lha. Begge filer, kickstart-imaget og relokeringsfilen skal være placeret i mappen Devs:Kickstarts/ og skal have det korrekte navn. Fra og med WHDLoad version 17.0 kan filerne også være placeret i mappen WHDCOMMON:. Tabellen herunder viser navnene på filerne, afhængig af kickstart-versionen.

Fra og med WHDLoad version 16.5 kan kickstart-imagene fra Cloanto Amiga Forever CD'erne også benyttes. Imagene skal omdøbes jævnfør tabellen herunder. Endvidere skal rom.key kopieres til Devs:Kickstarts/ eller WHDCOMMON:. Cloanto Plus Edition ROM'erne er ikke længere kodede og kræver ikke rom.key. For yderligere information, referer venligst til Amiga Forever.

Version Navn på Kickstart-Image Navn på Relokeringsfil Cloantos 'Amiga Forever' filnavne
release 3.0 (1999) release 6.1 (2005) release 6.7 (2011) release 7.0 (2014)
1.2 Devs:Kickstarts/kick33180.A500 Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB amiga-os-120.rom
1.3 Devs:Kickstarts/kick34005.A500 Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB kick130.rom amiga-os-130.rom
3.1 Devs:Kickstarts/kick40063.A600 Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB amiga-os-310-a500.rom amiga-os-310-a600.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB kick310.rom amiga-os-310.rom amiga-os-310-a4000.rom

valgfri pakker:

... for at skrive nye Slaver / install-programmer


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]