[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Brug

16,7 @@ Når WHDLoad startes fra kommandolinjen slutter den med at sende én af følgende koder tilbage:

Indstillinger og global konfiguration

Der er lokale og globale indstillinger. Lokale indstillinger er specificeret som argumenter via kommandolinjen eller som ToolTypes, når de startes fra Workbench'en.
Hvis en option er specificeret globalt og lokalt, vil den lokale blive anvendt, den vil med andre ord overskrive den globale Du kan f.eks. sætte en global QuitKey som standard for alle installerede programmer og sætte en individuel QuitKey for de enkelte installs i deres ikon via en Tooltype.
Hvis WHDLoad startes fra Workbench, vil den prøve at opdatere ikonet angående indstillingerne PreloadSize, Config og mulige indstillinger i splash-vinduet. Hvis en sådan operation også er ønsket ved start fra kommandolinje-værktøjer såsom WBRun (findes i OS3.5/3.9), skal den simulere en start fra Workbench.
Den globale konfigurationsfil er "S:WHDLoad.prefs". Det er en normal ASCII-fil og indeholder en indstilling pr linje. Tomme linjer og kommentarer ignoreres. En kommentar er linjebaseret, startende med karakteren ";" og ender i slutningen af linjen.
Der ligger et eksempel på en konfigurationsfil i WHDLoad- pakken ("S/WHDLoad.prefs").

Liste over indstillinger

Der er tre typer indstillinger:

numeriske: indstillingens værdi er et heltal,
på kommandolinjen skal du bruge decimal- notationen, som ToolType kan du også bruge hexadecimal-notationen, indikeret med et "$" foran
streng: Indstillingens værdi er en streng
switcher: indstillingen vil blive slået til, hvis den er specificeret (boolsk)

Kolonnen lokal viser, om indstillingen kan bruges på kommandolinjen og som Tooltype i ikonet. Kolonnen Global viser, om indstillingen kan blive brugt i den globale konfigurationsfil.

Mange indstillinger er ikke tilgæmgelige i WHDLoadCD32. Kolonnen CD³² viser, om indstillingen er tilgæmgelig i denne specielle WHDLoad-version.

Navn på indstillingTypeLokalGlobalCD³²Standard værdi
BranchCacheswitchx--
ButtonWaitswitchxxx
Cacheswitchx-x
Chkswitchx--
ChkAudPtswitchx--
ChkBltHogswitchx--
ChkBltSizeswitchx--
ChkBltWaitswitchx--
ChkColBstswitchx--
ChkCopConswitchx--
ChkIntsswitchx--
ChipNoCacheswitchxx-
Configstringx-x""
ConfigDelaynumeriskxxx400
CoreDumpswitchx--
CoreDumpPathstreng-x-PROGDIR:
Customstrengx-x""
Custom1numeriskx-x0
Custom2numeriskx-x0
Custom3numeriskx-x0
Custom4numeriskx-x0
Custom5numeriskx-x0
Dswitchx--
Datastrengx-x-
DebugKeynumeriskxx-$78 (CAA)
DCacheswitchx--
ExecuteCleanupstrengxx--
ExecuteStartupstrengxx--
Expertswitch-x-
ExpChipswitchx--
ExpLocalswitchx--
Exp24Bitswitchx--
FileLogswitchx--
FreezeKeynumeriskxx-$78 (CAA)
FullChipswitchxx-
MMUswitchxx-
NoAutoVecswitchxxx
NoCacheswitchx-x
NoFileCacheswitchx-x
NoFilterswitchxxx
NoFlushMemswitchxx-
NoMemReverseswitch-x-
NoMMUswitchxx-
NoNetworkswitchxx-
NoResIntswitchx-x
NoReqswitchxxx
NoTrapHandlerswitchx-x
NoVBRMoveswitchx-x
NoWriteCacheswitchxx-
NTSCswitchxxx
PALswitchxxx
Preloadswitchxxx
PreloadSizenumeriskx--
QuitKeynumeriskxxx$59 (F10)
ReadDelaynumerisk-xx0
RestartKeynumeriskxxx$78 (CAA)
SaveDirstrengx---
SavePathstrengxx--
ShowRegsstreng-x-SYS:Utilities/MultiView
Slavestrengx-xWHDLoad.Slave
Snoopswitchx--
SnoopAGAswitchx--
SnoopECSswitchx--
SnoopOCSswitchx--
SplashDelaynumeriskxxx200
StoreBufferswitchx--
SuperScalarswitchx--
TimeOutnumeriskx-x0
WriteDelaynumeriskxx-150

Eksempler på brug

Workbench: Workbench Optioner
CLI eller Shell: 1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1

Beskrivelse af hver indstilling

ButtonWait/S

Denne indstilling berører ikke selve WHDLoad, men kan testes med Slaven.
Meningen med denne indstilling er, at hvis den er sat, vil brugeren have det installerede program til at vente på, at en tast trykkes, når det viser billeder og/eller spiller musik, og det normalt kun gør dette i en begrænset periode (p.g.a. HD/RAM loading sammenlignet med langsom disk-loading).

BranchCache/S

Denne indstilling slår 68060 branch-cachen til. På andre CPU-typer har det ingen effekt.
Indstillingen har ingen effekt hvis NoCache/S også er sat.

Cache/S

Denne indstilling aktiverer instruktions-cachen og deaktiverer data-cache for det installerede program. På 68030'en vil instruktions-burst også blive aktiveret. Hvis MMU'en er brugt af WHDLoad, markerer den Chip-hukommelsen som værende Cache-bar Writethrough (upræcis).
Optionen har ikke virkning, hvis NoCache/S også er sat.

Chk/S

Denne indstilling er en genvej og slår indstillingerne ChkBltSize/S, ChkBltWait/S og ChkColBst/S.

ChkAudPt/S

Denne option checker, at pointere skrevet til de brugerdefinerede audiodata-pointere er gyldige chiphukommelsesadresser. Pointerne må ikke være null og inden i BaseMem. Den funktion virker kun i forbindelse med én af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA optionerne. Denne feature skulle hjælpe med til at diagnosticere problemer med audioafspilnings-rutiner.

ChkBltHog/S

Dennne indstilling kontrollerer, at blthog (bltpri) bit'en i custom.dmacon-registret aldrig er sat. Denne funktion fungerer kun i forbindelse med én af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA indstillingerne.

ChkBltSize/S

Denne indstilling kontrollerer, at det installerede program bruger blitteren korrekt, så kun de gyldige hukommelsesområder vil blive brugt til blitter-operationerne. Denne funktion virker kun i forbindelse med én af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA-indstillingerne. Alle blitter-operationer vil blive checket, bortset fra linjetilstanden.

ChkBltWait/S

Denne funktion kontrollerer, at det installerede program venter korrekt på, at blitteren afslutter korrekt, før den starter et nyt blitter-job. Denne funktion fungerer kun i forbindelse med én af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA indstillingerne.

ChkColBst/S

Denne option checker, at color bit'en i custom.bplcon0 registret hele tiden er sat. Den funktion virker kun sammen med én af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA-optionerne. Noget hardware, især flickerfixer, kræver, at denne bit er sat for at udsende et korrekt videosignal. Denne bør derfor altid være sat aht. bedst mulig kompatibilitet. Direkte skrivninger til custom.bplcon0 og alle Kobberlister bliver checket.

ChkCopCon/S

Denne option checker, at det installerede program ikke aktiverer Kobber-adgangen til DMA-registrene via custom.copcon-indstillingen. Den funktion virker kun sammen med én af SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA-optionerne. Det kan sommetider være nyttigt at detektere, om programmer bruger Kobberet til at kontrollere DMA-aktiviteter.

ChkInts/S

Denne option checker ved hvert interrupt, der finder sted, om der er et matchende par i intreq og intena sat for dette interrupt. Hvis ikke, vil det installerede program blive afsluttet med en tilhørende fejlforespørger. Denne funktion tillader nem detektering af interrupt-registreringsproblemer på hurtigere maskiner (68040/060) eller dårlig hardware, der forårsager uønskede interrupts. Som følge af det faktum, at tilstanden også må opstå, hvis interrupt'ene er deaktiveret ved at sætte intena på samme tid som en interrupt finder sted, er dette blevet implementeret som en skiftbar option. Begyndende med WHDLoad version 17.1 aktiverer denne option også alle sanity og tastatur-checks for interrupt-niveauerne 4-6, hvilket normalt kun udføres i niveauerne 1-3.

ChipNoCache/S

Denne option deaktiverer cache-abiliteten for Chip-hukommelsen (BaseMem). Den bør benyttes på hardware, der ikke tillader cache-abilitet af Chip-hukommelse (f.eks. BlizzardPPC boards) for at undgå fald i eksekveringshastigheden i det installered program. Se også CPU Cache Handling.

Config/K

Ved at bruge denne option kan konfigurationsemner specificeres, der så vil blive vist i WHDLoad's opstarts-splashvindue. Denne option vil overskrive ws_config variablen specificeret i Slaven. For den syntax, der skal benyttes, check da ws_config i Autodocs.
Hvis der hverken er en ws_config i Slaven eller Config/K sat, og Slaven checker Custom1-5/K/N eller ButtonWait/S emner via resload_Control funktionen, vil WHDLoad tilføje en Config/K option til ikonen, hvis den startes fra Workbench'en. Typen af emner vil blive hentet ud fra den aktuelle værdi i Custom1-5/K/N optionerne (0-1 boolean, 2-63 liste, >63 binær).

ConfigDelay/K/N

Denne option specificerer tiden i 1/50-dele sekunder, som WHDLoad viser informationsvinduet ved opstart, hvis der er nogle knapper (se Config/K og Expert/S) på det. Hvis ConfigDelay/K/N er lavere end ReadDelay/K/N eller SplashDelay/K/N bliver det ignoreret. Vinduet vises mindst så længe, som Preload/S eksekverer. Hvis en konfigurationsknap trykkes, vil timeren for ConfigDelay gentarte.
Hvis optionen er sat til -1 vil en Startknap blive tilføjet til vinduet, og det forbliver åbent, indtil denne knap er blevet trykket på. Splash-vinduet kan også lukkes ved at taste Space, Return, Enter eller fire-knappen på joystick'et på port #1. Hvis Esc tastes, vil WHDLoad stoppe Preload/S og afslutte omgående.

CoreDump/S

Hvis valgt, opretter WHDLoad ved hver afslutning af et installeret program et hukommelses- og registerdump. Dette kan være nyttigt til at trække et musik-modul ud af hukommelses-dumpet eller til fejlretning.

CoreDumpPath

Destinationsmappen til alle dump-filer, oprettet af WHDLoad.

Custom/K, Custom1/K/N, Custom2/K/N, Custom3/K/N, Custom4/K/N, Custom5/K/N

Disse optioner bliver ikke benyttet af WHDLoad selv, men kan testes af Slave for at kontrollere forskellige Slave-specifikke ting. Custom/K kan indeholde en streng og Custom1-5/K kan kun indeholde et heltal. Check dokumentationen til den specifikke install, om den understøtter brugerdefinerede optioner.

D/S

Denne option er nyttig til fejlretning. Hvis optionen aktiveret og en understøttet software freezer (HRT/TK) bliver fundet i hukommelsen, vil WHDLoad simulere en NMI, før den eksekverer den første instruktion indeholdt i Slaven for at springe ind i freezeren.

Data/K

Vha. denne option kan en mappe specificeres, der vil være basis-mappen for filoperationer for det installerede program. Indtil flere mapper kan ligeledes specificeres ved at separere disse med komma (et mappenavn kan af samme årsag derfor ikke indeholde et komma!). Hvis flere datamapper benyttes ved indlæsning, forsøges alle specificerede mapper for at indlæse en fil. Skrivning vil altid finde sted i den første datamappe. Denne option overskriver værdien ws_CurrentDir indeholdt i Slaven.

DCache/S

Denne option aktiverer instruktions- og data-cachen for det installerede program. På 68030'eren vil instruktions-burstet også blive aktiveret. Hvis MMU'en er i brug af WHDLoad, markerer den Chip-hukomelsen som Cache-bar Writethrough (upræcis).
Optionen har ingen effekt, hvis NoCache/S også er sat.

DebugKey/K/N

Sætter rawkey koden til at afslutte programmet og skrive coredump filer. Dette virker kun, hvis expert mode er aktiv og VBR flyttes af WHDLoad, (NoVBRMove/S ikke er sat og CPU'en minimum er en 68010) eller Slaven selv understøtter det.

ExecuteCleanup

Med denne option kan en kommando blive specificeret, hvilken vil blive eksekveret af WHDLoad ved afslutning. Vha. systemkommandoen Execute kan også et script eksekveres.
Et eksempel-script er indeholdt i WHDLoad-pakken ("S/WHDLoad-Cleanup").

ExecutePreDisk

Med denne option kan en kommando blive specificeret, hvilken vil blive eksekveret af WHDLoad, før den udfører nogen disktilgang for at indlæse/gemme data. Hvis der r en switch til operativsystemet, bliver kommandoen eksekveret før tilgang til disken. Den eksekveres også ved WHDLoad's afslutning.

ExecutePostDisk

Med denne option kan en kommando blive specificeret, hvilken vil blive eksekveret af WHDLoad, efter den udfører nogen disktilgang for at indlæse/gemme data. Hvis der er en switch til operativsystemet, vil kommandoen blive eksekveret efter tilgang til disken. Den eksekveres også ved WHDLoad's opstart.

ExecuteStartup

Med denne indstilling kan en kommando specificeres, der vil blive eksekveret, når WHDLoad starter op. Kan bruges til at slå hardware fra, der skaber problemer i forbindelse med WHDLoad, såsom en IP eller USB-stak. Se Fejl-kapitlet for yderligere info. Ved at bruge systemkommandoen Execute kan et script også eksekveres.
Et eksempel-script er indeholdt i WHDLoad-pakken ("S/WHDLoad-Startup").

Expert/S

Denne option aktiverer ekspert-tilstanden i WHDLoad. Den påvirker DebugKey/S funktionen og advarsler i løbet af skiftet mellem det installerede program og OS'et (farvecyklus Kobberskærme). Hvis ekspert-tilstand ikke er aktiv, er DebugKey/S ikke tilgængelig. I ekspert-tilstanden fremkommer endnu en knap i nogle fejl-forespørgere i WHDLoad. Denne knap ved navn Show Regs tillader visning af registre og statusinformation i lig med de, der bliver skrevet til register-dump. Endvidere tilføjes nogle knapper til splash-vinduet, til brug ved skift mellem fejlretningsrelaterede optioner. ændrede optioner fra splash-vinduet gemmes til ikonet, hvis der startes fra Workbench.

ExpChip/S, ExpLocal/S, Exp24Bit/S

Hvis det installerede program bruger udvidelseshukommelse (ws_ExpMem) kan disse optioner benyttes til at tvinge WHDLoad til at allokere denne hukommelse respektivt i Chip-hukommelsen, Lokal hukommelse eller 24-Bit DMA-hukommelse. Dette kan resultere i en ydelsesnedgang, fordi den specificerede hukommelse kan være langsommere ved tilgang fra CPU'en, sammenlignet med den som standard benyttede Fast hukommelse. Du kan benytte tredjeparts- værktøjer (f.eks. SysInfo, GvpInfo,...) til at checke din hukommelseskonfigurationog se, hvilken hukommelse der har hvilke egenskaber.
Disse optioner er generelt beregnet til at udbedre kompabilitetsproblemer i installerede programmer på hurtige maskiner, ved at gøre dem langsommere i og med, at de benytter langsommere hukommelse.

FileLog/S

Denne option er kun beregnet til fejlretningsformål. Se Dumps og Logfiler for mere info.

FreezeKey/K/N

Hvis du bruger én af de understøttede software-freezers (HRTmon elle Thrillkill), kan du bruge denne option til at sætte en rawkey-kode op, hvorved WHDLoad ved tryk på denne vil aktivere freezeren. For at dette skal virke, skal VBR flyttes af WHDLoad (NoVBRMove/S må ikke være sat og CPU'en skal mindst være en 68010), og freezeren skal være aktiv. Check også kapitlet System Monitors / Freezer for yderligere info.

FullChip/S

Specificering denne option får WHDLoad til at gemme og genindlæse ikke blot chip-hukommelsesområdet, der er sat som ws_BaseMemSize i Slaven, men i stedet hele chip-hukommelsen (execbase.MaxLocMem). Hvis WHDLoad benytter en tilstedeværende MMU for at beskytte hukommelse, dækker dette kun illegale tilgange forårsaget af CPU'en. Ikke dækket er direkte hukommelsestilgange fra coprocessorer såsom Blitter/Disk-DMA. Disse DMA-handlinger er i stand til at korrumpere chip-hukommelsen, uden at dette detekteres af WHDLoad's hukommelsesbeskyttelse. Med denne option valgt kan sådanne fejl ikke skade værts-operativsystemet, fordi chip-hukommelsen er gemt og genindlæst fuldstændigt.
Før det installerede program bliver started, vil den yderligere medgåede gemte chip-hukommelse (områedet mellem BaseMemSize og MaxLocMem) blive fyldt med et specielt mønster. Efter det installerede program er blevet returneret, vil WHDLoad checke den yderligere medgåede hukommelse, hvis denne er blevet ændret. Hvis der er en ændring, vil WHDLoad vise en passende fejl-forespørger. Kun i dette tilfælde vil den yderligere medgåede hukommelse blive skrevet til memorydump-filen (ikke complete dump-filen), hvilket tillader yderligere undersøgelser.
Denne option kan være nyttig for udvikling/fejlretning for at undgå at korrumpere værts AmigaOS'et og ligeledes for at afhjælpe midlertidigt fejlramte installe, der ikke har fået alle fejl i det installeret rettet fuldstændigt.
FullChip/S kan ikke aktiveres sammen med option ExpChip/S. Hvis begge er sat, vil FullChip/S blive ignoreret.

LogBuffer/K/N

Ved at bruge denne option kan den interne buffer i WHDLoad, der bruges til at bære log-beskeder fra FileLog/S-faciliteten og resload_Log-funktionen specificeres. Standard-længden for bufferen er 4096 bytes. Denne buffer bliver kun allokeret, hvis FileLog/S-optionen er blevet specificeret. Hvis bufferen er fuld, vil WHDLoad afbryde det installerede program og skifte til operativsystemet for at tømme bufferen og skrive indholdet til logfilen. For at undgå sådanne switches bør bufferstørrelsen gøres tilstrækkeligt stor til at indeholde så mange indgange som muligt.

MMU/S

Denne option skal bruges på 68030-maskiner for at få de MMU-relaterede funktioner til at virke ifm. (hukommelsesbeskyttelse, forbedret cache management, Snooping, resload_Protect#? functions). På 68040/060 har denne option ingen effekt, fordi MMU'en som standard ikke vil blive brugt. Det anbefales at sætte denne option i den globale konfigurationsfil på alle systemer, der indeholder en 68030 med en fungerende MMU (med andre ord, ikke en 68ec030), fordi det forøger stabilitet og sikkerhed meget. Hvis optionen NoMMU/S også er sat, har denne option ingen effekt.

NoAutoVec/S

Hvis valgt, vil WHDLoad ikke afslutte, hvis et uventet autovector interrupt eller NMI opstår (vectors #25-31 / $64-$7c). Dette skal bruges på systemer/hardware, som vilkårligt genererer sådanne interrrupts for at undgå, at WHDLoad afslutter. Vær dog opmærksom på, at denne indstilling ikke reparerer den defekte hardware, der skaber sådanne interrupts. Nogle installerede programmer vil muligvis stadig ikke virke korrekt på den slags hardware med denne indstilling slået til. Så vil det være bedre at fjerne (eller hvis muligt, reparere) den hardware, der skaber disse interrupts.

NoCache/S

Hvis denne er valgt, vil alle caches blive slået fra.
Denne indstilling overstyrer BranchCache/S, Cache/S, DCache/S, StoreBuffer/S og SuperScalar/S.

NoFileCache/S

Slår WHDLoads fil cache fra og tvinger et skift til OS'et for hver disk operation af det installerede program.
Denne indstilling slår Preload/S fra.

NoFilter/S

Slår audio-filteret fra. Vær opmærksom på, at denne indstilling kun berører initialiseringen ved opstart. Hvis det installerede program selv ændrer audiofilterets tilstand, vil denne indstilling ikke have nogen effekt.

NoFlushMem/S

Normalt vil WHDLoad ved opstart tømme hukommelsen for at frigøre så meget hukommelse som muligt til Preload/S operationen. Dette vil fjerne alle ubrugte ressourcer såsom biblioteker, fonte etc., fra hukommelsen. Ved brug af denne indstilling vil WHDLoad ikke tømme hukommelsen. Dette kan bruges på systemer med meget hukommelse for at undgå, at faste ressourcer bliver indlæst igen, og derved øge systemydelsen.

NoMemReverse/S

Hvis denne indstilling er aktiveret, vil WHDLoad ikke allokere hukommelse ved brug af MEM_REVERSE flaget. Der har været rapporter om, at brugen af dette flag kan skabe problemer på nogle konfigurationer (f.eks. konfigurationer, der bruger hukommelse i PCMCIA-slottet på A600/A1200 som hurtig hukommelse, og konfigurationer med et M-Tec 1230/8 MiB OS3.0). Grunden til disse problemer er ikke kendt. Denne indstilling kan muligvis også hjælpe, hvis noget af det øvre RAM er defekt, fordi WHDLoad så vil bruge hukommelse i de lavere adresser først. Hvis du får mærkelige fejl, kan denne indstilling være et forsøg værd.
Denne indstilling er altid aktiveret i Kickstart 2.0 (V37) pga. af en implementeringsfejl i denne Kickstart, der kan medføre en risiko for, at den fryser under exec.AllocMem.

NoMMU/S

Hvis denne option er sat, vil WHDLoad ikke benytte MMU'en. Det er en kritisk og farlig option, der kun anbefales til brug ved test eller fejlretning, og ikke til normalt brug. Se kapitel MMU for mere info. Optionen overstropper MMU/S.

NoNetwork/S

Hvis denne option er sat, vil WHDLoad ikke forsøge at forbinde til Internet for at udføre et opdateringscheck for den benyttede Slave og WHDLoad selv.

NoReq/S

Denne option kan kun bruges, når WHDLoad er blevet startet fra kommandolinjen (CLI/Shell). Startet fra Workbench'en har den ingen virkning. Optionen tvinger WHDLoad til ikke at vise nogen forespørgsler i et nyt, separat vindue men i stedet sende meddelelser til det kommandovindue, som WHDLoad er blevet startet fra.

NoResInt/S

Denne option deaktiverer interrupts i løbet af eksekveringen af resload-funktioner. Normale interrupts er tilladte, mens resload-funktioner eksekveres. Interrupts kan afspille lyd, foretage skærmopdateringer eller udføre andet vigtigt arbejde. At deaktivere dem kan forårsage lyd-/skærmforvrængninger eller generel fejl i funktionaliteten. Men inkorrekt fungerende interrupts kan ødelægge interne WHDLoad-dataområdet, hvilket som regel vil føre til WHDLoad-crashes og formentlig af hele operativsystemet. Denne option kan benyttes til at checke for sådanne problemer. Hvis en install opfører sig mærkeligt eller crasher WHDLoad uden denne option, men virker fint med denne option aktiveret, er årsagen højst sandsynligt et interrupt-problem. I sådanne tilfælde kræver install'en en fejlretning.
Fra og med WHDLoad version 17.0 vil blitteren blive checket, såfremt denne er aktiv, når der tilgås en resload-funktion. I så fald vil WHDLoad terminere og informere dig om det.

NoVBRMove/S

Som standard flytter WHDLoad vektor-tabellen vha. VBR (Vector Base Register) til en anden hukommelseslokation. Dette har den fordel, at det installerede program ikke kan ændre vektortabellen, hvilket øger sikkerheden og stabiliteten i WHDLoad markant. Nogle installerede programmer vil ikke virke korrekt med en flyttet vektor-tabel. årsagen til dette kan være, at det installerede program bruger processor-undtagelser eller laver andre besynderlige sager. I en sådant tilfælde skal denne option bruges for at forhindre WHDLoad i at flytte vektor-basen.
En anden funktion for den flyttede VBR er, at WHDLoad kan checke tastaturet, hver gang en Autovector-interrupt finder sted. Med dette check er WHDLoad i stand til at terminere det installerede program uafhængigt af assistance fra det installerede program, hvis QuitKey/S eller DebugKey/S bliver trykket eller til at gå ind i en Monitor, når FreezeKey/S trykkes.
VBR-flytningsfunktionen kræver mindst en 68010 for at fungere. På en 68000 har denne option ingen virkning, fordi der ikke er nogen VBR og vektor-tabellen altid starter ved $0 og ikke kan flyttes. På en 68000 understøtter WHDLoad noget speciel hardware (ACA500, Zeus), hvilket tillader placering af Autovector-interrupt vektorerne i en anden hukommelseslokation for at være i stand til, altid at understøtte QuitKey/S-funktionen. Disse specielle hardware-funktioner bliver ikke benyttet, hvis denne option er blevet aktiveret.

NoWriteCache/S

Denne indstilling slår WHDLoad's diskskrivningsfunktion. Uden denne indstilling vil WHDLoad prøve at cache alle skriveoperationer i hukommelsen og holde dem tilbage til afslutningen af programmet for at undgå unødige skift til operativsystemet.

NoWriteInfo/S

Hvis denne option er sat, vil WHDLoad ikke opdatere .info-filen, hvis den startes fra Workbench. Normalt opdaterer WHDLoad PreloadSize Tooltypen, hvis den er ændret eller ikke tilstede, og opdaterer optioner såsom Custom1-5/K/N og ButtonWait/S hvis ændret via splash-vinduet.

NTSC/S

Hvis valgt, vil WHDLoad bruge et NTSC-display (60Hz) til det installerede program. På en PAL Amiga, skal NTSC monitor-driveren være installeret i "DEVS:Monitors/".

PAL/S

Hvis valgt, vil WHDLoad bruge et PAL display (50Hz) til det installerede program. På en NTSC Amiga skal PAL monitor-driveren være installeret i "DEVS:Monitors/".

Preload/S

Hvis dene indstilling er sat, vil WHDLoad ved opstart loade så mange filer og disk images som muligt ind i hukommelsen (afhængig af hvor meget hukommelse der er ledigt). Dette øger ydelsen, når det installerede program kører, fordi det så ikke er nødvendigt at skifte til OS'et for at loade data direkte fra harddisken. Denne indstilling bør altid være slået til.

PreloadSize/N

Denne indstilling fortæller WHDLoad, hvor meget data der skal preloades. Den bliver brugt udelukkende for at udregne Preload progress-baren. Hvis det installerede program er startet fra Workbench, vil WHDLoad selv sætte/opdatere denne indstilling som en ToolType efter at have returneret til operativsystemet. PreloadSize tælleren er ikke kun summen af størrelsen på alle filerne.

Proxy/K

Ved at bruge denne option kan en HTTP-Proxy specificeres, der vil blive brugt af WHDLoad til at forbinde til Internet. Dette giver kun mening, hvis en direkte forbindelse ikke er mulig, fordí WHDLoad kun vil foretage en enkelt, simpel HTTP-forespørgsel. Syntaxen for proxy-specifikationen er [bruger:adgangskode@]værtsnavn[:port]. Værtsnavnet på proxy'en er påkrævet. Porten til proxy'en er valgfri og bruger som standard 80, hvis intet andet er specificeret. Hvis proxy'en kræver autentifikation, skal bruger og adgangskode til dette være sat foran. WHDLoad understøtter kun den basale autentifikationstype.

QuitKey/K/N

Sætter rawkey koden til at afslutte programmet. Dette virker kun hvis VBR er flyttet af WHDLoad (NoVBRMove/S må ikke være sat og CPU'en skal mindst være en 68010) eller Slaven selv understøtter dette.

ReadDelay/K/N

Denne indstilling specificerer den tid i 1/50 del af et sekund som WHDLoad vil vente efter den har indlæst data fra diske og også vil vente efter Preload er færdig. Dette løser problemer med drev (f.eks. CD-drev), som vil gøre noget efter endt læsning (f.eks. stoppe motoren).

RestartKey/K/N

Med denne indstilling kan du opsætte en rawkey kode, der - når knappen trykkes - vil få WHDLoad til at genstarte det installerede program.

SaveDir/K

Denne indstilling definerer undermappen til filoperationer udført af det installerede program i forbindelse med SavePath/K-indstillingen. Det kan være nødvendigt at sætte den eksplicit i stedet for at lade WHDLoad bestemme den, hvis du har installeret flere versioner af et spil, som bruger den samme Slave, men som har inkompatible save-filer. Det kan også være brugbart, hvis Slaven ikke indeholder navnet på spillet og filnavnet på Slaven ikke er det, som du gerne vil gemt som navn på mappen, det gemmes i.

SavePath/K

Denne indstilling tvinger WHDLoad til at videresende alle skriveoperationer fra det installerede program til en anden lokation på disken. Denne indstilling specificerer base-mappen for alle installerede programmer. Hvert installeret program vil have dets egen undermappe heri. Undermappen vil blive oprettet af WHDLoad, hvis den ikke findes (under den første skriveoperation). Navnet på undermappen kan specificeres ved brug af SaveDir/K indstillingen eller vil, når det ikke er sat, blive udledt af WHDLoad fra information fra Slaven (ws_name eller Slave-filnavnet). Internt håndteres denne gemme-mappe som en ekstra Data-mappe.

ShowRegs/K/N

Denne indstilling er kun nyttig i forbindelse med indstillingen Expert/S. Med denne indstilling kan man bestemme, hvilket program WHDLoad skal bruge til at vise registerdumps, hvis Show Regs knappen bliver trykket. WHDLoad vil tilføje den temporære gemte fils navn (i skrivende stund T:.whdl_register) til den specificerede kommandostreng.

Slave

Navnet på den Slave, der skal bruges af WHDLoad. Slaven indeholder interface-koden, som er nødvendig for kommunikation mellem det installerede program og WHDLoad.

Snoop/S, SnoopAGA/S, SnoopECS/S, SnoopOCS/S

Disse indstillinger slår WHDLoad's Cia/Custom register snoop-funktion til.

SplashDelay/K/N

Denne indstilling specificerer tiden i 1/50-dele af et sekund, i hvilken WHDLoad viser informationsvinduet i opstarten. Hvis SplashDelay/K/N er lavere end ReadDelay/K/N, bliver den ignoreret, og vinduet vises i den tid, der er defineret i ReadDelay/K/N. Vinduet vises mindst i så lang tid som Preload/S-processer.
Hvis indstillingen er sat til 0, vil der ikke blive vist noget vindue. Hvis indstillingen er sat til -1, vil en startknap blive tilføjet til vinduet, og dette forbliver åbent, indtil denne knap er blevet trykket. Splash-vinduet kan også blive lukket ved at trykke Space, Return eller Enter. Hvis Esc trykkes, vil WHDLoad stoppe Preload/S og afslutte med det samme. Se også ConfigDelay/K/N.

StoreBuffer/S

Denne indstilling slår Store-bufferen til i 68060. På nogle CPU-typer har det ingen effekt.
Indstillingen har ingen effekt, hvis NoCache/S også er sat.

SuperScalar/S

Denne indstilling gør 68060'eren i stand til at udføre flere instruktioner per maskincyklus. På andre CPU'er har den ingen effekt. Indstillingen har ingen effekt, hvis NoCache/S også er sat.

TimeOut/K/N

Sætter WHDLoad og programmet til at lukke ned efter den specificerede tid. Kræver, at indstillingen NoVBRMove/S ikke er sat, og at det installerede program ikke modificerer ciaa.ciatod-timeren. Tiden sættes i 1/50-dele af et sekund. For at måle tiden for en demo eller et spil: slå da indstillingen Expert/Stil og sæt en DebugKey/K/N, når det sted er nået, hvor du vil have programmet til at afslutte, tryk da på debug-knappen. Se nu i den oprettede .whdl_register-fil og søg efter ciaa-event værdien. Hvis din strømforsyningsspænding er 50 Hz, så er det denne værdi du skal sætte TimeOut/K/N til. Er frekvensen derimod 60 Hz, skal du dele værdien med 5/6.

WriteCache/S

Denne option aktiverer disk-write cache-funktionen i WHDLoad. Eftersom denne funktion er aktiveret som standard, giver brug af denne option kun mening for at overskrive en aktiv, global NoWriteCache/S. Så du kan deaktivere funktionen for alle installs og nøjes med at aktivere den for udvalgte installs.

WriteDelay/K/N

Denne indstilling specificerer tiden i 1/50 sekund som WHDLoad vil vente efter at have skrevet noget fysisk til disk. Det berører alle resload_Save#? funktioner og FileLog/S featuren. Dette giver mening, da filsystemet ikke normalt vil skrive data til disken med det samme. Det tager lidt tid (1..3 sek) indtil alle strukturer af filsystemet er succesfuldt opdateret. Standardværdien for WriteDelay er 150, hvilket lader WHDLoad vente i 3 sekunder efter hver skrivning til harddisken. Du kan sætte denne værdi til, 0 men så skal du aldrig afslutte et program med et reset, da formentlig ikke alle data bliver skrevet til disken.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]