[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

SP * Save Picture

Et værktøj til at udpakke et billede fra en dump-fil oprettet af WHDload.

Installation

SP er kun indeholdt i DEV arkivet, ikke i USR arkivet
Kopier det til C: eller et lignende sted

Brug

Først må en dump-fil oprettes. Start det installerede program fra hvilket billedet skal trækkes ud. Det skal køres med optionen Snoop/S aktiveret. Endvidere skal Expert/S og DebugKey/K/N være sat. Hvis billedet der skal trækkes ud bliver vist, trykkes på DebugKey. WHDLoad skriver nu dump-filen. Gå ind i mappen, hvor dump-filen er placeret, ved hjælp af Shell/CLI. Aktiver nu SP med filnavnet for at gemme som argument. SP vil loade dumpfilen og prøve at gemme billedet. Hvis du har sat CoreDumpPath optionen behøver du ikke at indtaste dumpfilens bibliotek fordi SP læser den globale WHDLoad konfigurationsfil for at finde det.

Optioner

OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S
OutputFile/A filnavnet på billedet der skal gemmes
Cop/K sætter startadressen på den første kobberliste til fortolkning, hvis du vil overskrive adressen indeholdt i dumpfilen
CS=CopStop/K denne option specificerer adressen hvor fortolkning af kobberlisten skal stoppe. Den skal bruges hvis skærmen er bygget op af mere end ét billede
Width/K specificerer bredden på billedet der skal gemmes, det vil ikke påvirke modulo-værdierne!
Height/K specificerer højden på billedet der skal gemmes
con0/K overskriver bplcon0 registeret indeholdt i dump-filen
mod1/K,mod2/K overskriver bplmod1/bplmod2 registeret indeholdt i dump-filen
pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K   overskriver bplpt1,2,3,4 registeret indeholdt i dump-filen
NoCopLst/S deaktiverer dump af kobberlisten

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]