[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

DIC * Levynkuvan luonti

DIC on työkalu, joka luo tiedostokuvan levykkeestä. DIC lukee levykkeen sisällön sopivalla laiteohjaimella (esim. "trackdisk.device" DF0:lle) ja kirjoittaa tiedot nykyisessä hakemistossa olevaan tiedostoon. Levynkuvatiedoston nimeksi tulee "Disk.1", missä "1" on luetun levyn numero. Levyn numeroa kasvatetaan kunkin luetun levyn jälkeen. Valinnalla Name voidaan antaa luotavalle levynkuvalle eri nimi.

DIC voi lukea myös muita laitteita, kuten RAD:, PC0: tai DS0:, sekä korkeatiheyksisiä levykkeitä.

Jos levyn jotakin uraa ei voida lukea oikein ja DIC on käynnistetty vuorovaikutteisesta terminaalista (esim. CON:), se kysyy ohitetaanko epäonnistunut ura vai yritetäänkö sen lukemista uudelleen. Jos terminaali ei ole vuorovaikutteinen, urat ohitetaan oletuksena.
Ohitettujen urien kohdalle levynkuvaan tulee merkkijonoa "TDIC". Näin lukuvirhe voidaan tunnistaa myöhemmin.

DIC osaa myös lukea levyt osittain, kun käytetään valintaa SIZE/K/N. Tällöin DIC ohittaa tiedot määritetyn koon jälkeen. Tästä voi olla hyötyä, jos viimeiset urat ovat käyttämättömiä.

Uria voidaan ohittaa valinnalla SKIPTRACK/K/N. Tämä on hyödyllistä luotaessa kuvia levyistä, joilla on levypohjainen suojaus (esim. RN-Copylocks uralla 1).

Mikäli valinta PEDANTIC/S on käytössä, DIC lopettaa välittömästi ellei uraa voida lukea.

DIC voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla Ctrl-C.

Asennus

kopioi tiedosto hakemistoon C: tai vastaavaan paikkaan

Käyttö

DIC:n vuorovaikutteinen käyttö:

DICiä voi käyttää asennuskomentosarjassa valinnoillaFD=FIRSTDISK/K/N, LD=LASTDISK/K/N jaPEDANTIC/S. Jos levyillä on fyysinen kopiosuojaus, käytä valintaaSKIPTRACK/K/N. Jos mahdollista, käytä valintaa SIZE/Kjolloin levytilaa säästyy kaikkialla maailmassa ;-).

Valinnat

DEVICE,NAME,SKIPTRACK/K,SIZE/K,FD=FIRSTDISK/K/N,LD=LASTDISK/K/N,PEDANTIC/S
DEVICE laite, jolta DIC lukee levyt
oletus "DF0:"
esimerkiksi "RAD:"
NAME nimi luotavalle levynkuvalle. Jos nimi annetaan, DIC ei anna levynkuvalle nimeä "Disk.1" jne. vaan käyttää annettua nimeä. Tämä valinta asettaa valinnat FIRSTDISK/K/N jaLASTDISK/K/N arvoon 1, jolloin luetaan vain yksi levy
SKIPTRACK/K/N määritettyjä uria ei lueta, levynkuvassa vastaavat alueet täytetään merkkijonolla "TDIC". Seuraavassa taulukossa esitetään joitakin esimerkkejä urien määrittelyn joustavuudesta
luettelourat, joihin vaikuttaa
1-51,2,3,4,5
2,902,90
2*22,4,...,156,158
10-20*510,15,20
1-5,7,99-104*21,2,3,4,5,7,99,101,103
SIZE/K luotavan levynkuvan koko, hyödyllinen jos levyn lopussa on käyttämätöntä aluetta, jos koko on suurempi kuin kuvan fyysinen koko, se jätetään huomiotta
FD=FIRSTDISK/K/N   ensimmäisen levyn numero
oletus "FD=1"
esimerkki "FD=0"
LD=LASTDISK/K/N oletus "LD=999999"
esimerkki "LD=3"
PEDANTIC/S jos tämä on määritetty, DIC lopettaa välittömästi jos uraa ei voida lukea. Käytettäväksi asennuskomentojonoissa

Paluukoodi

Paluukoodiksi asetetaan 0, jos kaikki levyt arvosta FD arvoon LDluetaan onnistuneesti. Muuten paluukoodi on 10.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]