[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

FindAccess * Löytää lukukohdat muistisijaintiin

Työkalu lataa määritetyn tiedoston ja etsii siitä lukukertoja tiettyyn osoitteeseen. Se löytää kaikki absoluuttiset ja suhteelliset 8-, 16- ja 32-bittiset viittaukset. Se on kirjoitettu coredump-tiedostojen analysointia varten. Se vastaa FA:n Freezer-käskyä, mutta se ei pura lukukäskyä vaan näyttää sen heksadumppina.

Asennus

FindAccess on vain DEV -paketissa, eiUSR -paketissa.
kopioi tiedosto hakemistoon C: tai vastaavaan paikkaan

Käyttö

Haen viimeisestä WHDLoadin kirjoittamasta muistidumpista seuraavan aliaksen avulla (lisättynä tiedoston S:Shell-Startup):

alias fa FindAccess C:.whdl_memory

näin voin avata Shellin ja kirjoittaa esim.:

fa $15000

ja tuloksena on:

FindAccess 1.2 (17-Jan-99 14:45:18) by Bert Jahn
loading file Workbench:CE/.whdl_memory
scanning accesses to $15000 (86016) file: $0-$80000
Relative Word at $ 14240 -> 06C00000 07C00000 0DC0 00000CC0 000004C0

Valinnat

FILE/A,ADDRESS/A,ORG
FILE/A etsittävän tiedoston nimi
ADDRESS/A   luettava osoite, jota etsitään. Voit käyttää yksinkertaisia lausekkeita kuten "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (etuliite "$" heksanumeroille, tuetut operaattorit ovat "+" ja "-", unaari ja binääri)
ORG tiedoston looginen aloitusosoite, $0:aa käytetään ellei muuta määritetä, käytössä samat yksinkertaiset lausekkeet kuin valinnalle ADDRESS/A

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]