[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Järjestelmämonitorit / Muistin jäädytys

Ohjelmistopohjaisia muistin jäädyttäjiä on useita. Tällaisten työkalujen käyttö voi olla suureksi avuksi Slave-tiedostojen kehityksessä sekä niiden ja asennetun ohjelman vianetsinnässä. WHDLoad tukee suoraan HRTmon- ja ThrillKill-ohjelmia. Jos haluat suoran tuen jollekin muulle ohjelmalle, voit ottaa minuun yhteyttä. Lisään tuen, jos se on mahdollista. Käynnistyksen yhteydessä WHDLoad tarkistaa, onko jokin tuetuista monitoreista käynnissä. Jos sellainen löytyy, WHDLoad muuttaa joitakin asioita. Jos WHDLoad käyttää MMU:ta, se muuttaa monitorin käyttämän muistin kelvolliseksi ja kopioitavaksi WriteThrough-välimuistiin. Pelin/demon käydessä se ohjaa kaikki NMI-poikkeukset NMI-vektorille monitorin vektoritaulukosta. Lisäksi jos WHDLoad siirtää VBR:n (NoVBRMove/S ei ole asetettuna ja suoritin on vähintään 68010), se vertaa FreezeKey-arvoa näppäimistön arvoon kunkin keskeytyksen kohdalla. Jos arvo on sama, WHDLoad huomioi näppäimistön, muuttaa pinokehyksen NMI-pinokehykseksi ja siirtyy monitoriin sen NMI-käsittelijän kautta.

HRTmon

Tunnistuksen muistista pitäisi olla turvallista erityisesti monitorin uudempien versioiden kanssa, koska monitoriin on lisätty uusi allekirjoitus. Ole varovainen, jos WHDLoad käyttää MMU:ta. Älä käytä BaseMem/ExpMem-alueen ulkopuolista muistia HRTmonin kautta. Se kaataa koneen, koska HRTmon ei osaa käsitellä tuloksena olevaa Access Fault Exception -poikkeusta.

HRTmonPrefsistä on valittava 'No VBR move' -laatikko, sillä muuten et voi siirtyä monitoriin WHDLoadin ollessa käynnissä.

Kun palaat HRTmonista WHDLoadin alla toimivaan ohjelmaan, saatat huomata grafiikoiden näkyvän väärin. Tämä johtuu siitä, että HRTmon ylikirjoittaa jonkin Custom-rekisterin. Voit kiertää tämän kertomalla HRTmonille oikean arvon, esim. kirjoittamalla 'e $100 $5200' saat 32-värisen ruudun ennen paluuta.

WinUAE:n sisäänrakennettu HRTmon voidaan havaita vain, jos HRTmon on aktivoitu ainakin kerran aiemmin (paina PgUp). Tämä johtuu siitä, että vasta ensimmäisellä aktivoinnilla asetetaan NMI-vektori, jolla WHDLoad löytää monitorin.

Uudet HRTmon-versiot lisäävät käyttöön erikoiskomentoja, kun ne suoritetaan WHDLoadin alla. Vot ladata/tallentaa tiedostoja ja käyttää resload_Protect#?-funktioita HRTmonin sisältä. Nämä versiot ovat ladattavissa WHDLoad-sivulta.

ThrillKill

Jäädytysohjelmalla ei ole käyttökelpoista allekirjoitusta, joten käytössä on koodivertailu. Tämän vuoksi tunnistus toimii vain tunnettujen julkaisujen kanssa.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]