[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Suorituksen virtauskaavio

Seuraavassa taulukossa esitetään ohjelman kulku, kun WHDLoadilla asennettu ohjelma suoritetaan. Toivon, että se auttaa ymmärtämään, miten WHDLoad toimii ja kuinka WHDLoad, Slave ja asennettu ohjelma toimivat yhdessä.

KÄYTTÄJÄ
 • käynnistää demon tai pelin napsauttamalla kuvaketta tai käynnistämällä WHDLoadin komentoriviltä
Käyttöjärjestelmä
 • lataa WHDLoad-ohjelman ja käynnistää sen
WHDLoad
 • tarkistaa ohjelmisto- ja laitteistoympäristön
 • lataa ja tarkistaa Slaven
 • varaa asennetulle ohjelmalle vaaditun muistimäärän
 • jos Preload/S on käytössä, lataa levynkuvia ja tiedostoja RAM-muistiin (niin kauan kuin vapaata muistia riittää)
 • kytkee käyttöjärjestelmän pois (sammuttaa moniajon ja keskeytykset, alentaa grafiikkalaitteiston OCS-tasolle, alustaa kaiken laitteiston määritetyillä arvoilla)
 • siirtyy Slaveen
Slave
 • lataa asennetun ohjelman suoritettavan osan kutsumalla WHDLoad-funktiota (esim. resload_DiskLoad tai resload_LoadFile)
 • päivittää suoritettavan osan (jotta ohjelma lataa tiedot Slaven kautta, korjaa yhteensopivuusongelmat, mahdollistaa poistumisen ohjelmasta)
 • kutsuu suoritettavaa osaa
Asennettu ohjelma
 • tekee mitä tekee
 • ladatessaan tietoa levyltä se kutsuu Slavea (koska Slave on päivittänyt sen näin aiemmin) ja Slave kutsuu WHDLoadia, jolloin WHDLoad ottaa osan käyttöjärjestelmää käyttöön tiedon lataamiseksi (vain jos Preload ei ole käytössä) ja palaa takaisin, jolloin asennettu ohjelma jatkuu
KÄYTTÄJÄ
 • poistuu ohjelmasta QuitKey-näppäimellä
Slave
WHDLoad
 • ottaa käyttöjärjestelmän uudelleen käyttöön (palauttaa laitteistorekisterit, näytön ja muistin)
 • vapauttaa varatut resurssit
 • palaa käyttöjärjestelmään

Miten asennetaan yksinkertainen, yhden levyn trackloader

Tämä on hyvin pieni ja lyhyt vaiheittainen opas, jonka avulla voidaan luoda WHDLoad-asennusohjelma NDOS-levykkeellä toimivalle demolle tai pelille. Opas kuvaa ihanteellista, yksinkertaista tapausta. Tosielämässä tällaista tapausta tuskin koskaan esiintyy. Erityistapaustan ja ongelmien varalta lue tätä seuraavat kappaleet.
 1. Esityö
 2. Slave
  Slave-tiedoston kirjoittamiseen tarvitaan seuraavat tiedot:
  1. Missä suoritettava ohjelma on levyllä?
  2. Missä kohtaa suoritettavaa ohjelmaa levylataaja on?
  Tämän tiedon saamiseksi analysoimme ensin käynnistyslohkoa. Useimmiten suoritettava ohjelma ladataan täältä käskyllä exec.DoIO(). Joskus käynnistyslohkolla on erityinen trackloader. Kirjoitamme Slaven, joka simuloi käynnistyslohkoa ja lataa suoritettavan ohjelman levynkuvasta. Tallennamme suoritettavan ohjelman levynkuvasta tai muistidumpista. Tämän jälkeen on löydettävä latausrutiini. Nopea tapa on etsiä merkkijonoa$AAAAAAAA (jota käytetään MFM-dekoodaukseen) heksaeditorilla. Leikkaa sitten löydetty alue (+/- $1000 tavua), pura se ja etsi rutiinin alku. Ymmärrä parametrien luettelo. Nyt luomme Slavelle koodin, joka päivittää latausrutiinin niin, että latausrutiinin kutsut ohjataan uudelleen Slavelle. Slave säätää parametrit ja kutsuu WHDLoad-funktiota resload_DiskLoad.
 3. Ihannetapauksessa asennusohjelma on nyt valmis.
  Jäljellä on vain mukavan kuvakkeen tekeminen. Nappaa kaksi kuvaa WHDLoadin snoop-toiminnolla ja SP:llä tai jäädytysohjelmalla tai UAE:llä ja luo kuvake. Suositus on 16 värin RomIcon-paletti.

Mahdolliset ongelmat ja erikoistapaukset

Epästandardi trackloader

Jotkin ohjelmat käyttävät aivan omaa levyformaattiaan. Tämä tarkoittaa, että DIC ei voi luoda levynkuvia. Tiedostojen tai levynkuvien luontiin tällaisista levyistä suositellaan RawDIC-ohjelmaa. Lisätietoja on RawDIC-ohjeessa.

Useat levyt

Jos ohjelmassa on useampi levyke, Slaven tulee ohjata levynkäyttö oikeaan levynkuvatiedostoon. Tämä ei ole aina helppoa. Jotkin ohjelmat tukevat useampaa levyasemaa, jolloin voit käyttää levyn valintaan aseman numeroa. Useimmat ohjelmat käyttävät kullakin levyllä tunnusta, jolla ne erotetaan. Tässä tapauksessa käytä muuttujaa, jossa on levyn numero, ja joka kerta kun levyn tunnusta käytetään (määritä se analysoimalla latausrutiinin parametreja) lisää muuttujan arvoa (viimeisellä levyllä vähennä sitä). Näin latausohjelma toivottavasti lukee tunnusta uudestaan ja uudestaan kunnes oikea levy syötetään. Mikäli ohjelmassa on käyttäjälle pyyntö syöttää oikea levy, kytke se pois.

Tulosten tallennus

Kirjoita oikea muistialue levylle resload_SaveFile-funktiolla. Halutessasi voit salakirjoittaa sitä hieman, jolloin lamerit eivät pääse liian helposti muuttelemaan sitä. Ei kannata kirjoittaa suoraan levynkuviin (funktiolla resload_SaveFileOffset), koska jos jokin menee pieleen (esim. kaatuminen), levynkuvat voivat vioittua.

Pelitallennukset

Pelitallennuksia käsitellään kuten tuloksia.

Käyttöjärjestelmäkutsut

Slaven ja asennetun ohjelman suorituksen aikana käyttöjärjestelmää ei ole, eikä sitä voi käyttää, eikä sen käytössä ole mitään järkeä! Siksi kaikki asennetun ohjelman tekemät kutsut tulee estää. Jos niitä ei ole monia, eikä niissä ole järkeä WHDLoad-ympäristössä (kuten exec.Disable() tai exec.SuperState()), korvaa ne vain NOP:lla ($4e71). Jos kutsuilla on tärkeä toiminto (kuten exec.DoIO()), ohjaa ne Slaveen ja emuloi ne. Jos niitä on paljon, luo yksinkertainen exec.library käyttämättömälle muistialueelle (alusta longword osoitteessa $4). Voit katsoa Oscar.Slaven lähdekoodia, jossa emuloidaan exec.AllocMem(). Käyttöjärjestelmäkutsujen tunnistamiseksi execbasen arvo on aluksi $f0000001, minkä tarkoitus on, että kaikki execbasea käyttävät rutiinit synnyttävät "Address Error" -poikkeuksen.
Jos käyttöjärjestelmäfunktioita käytetään runsaasti, käytä kickemu-paketteja, jotka ovat WHDLoad-dev -paketissa. Omat pakettinsa on Kick 1.3:lle ('src/sources/whdload/kick13.s') ja Kick 3.1:lle ('src/sources/whdload/kick31.s'). Nämä paketit vaativat alkuperäisen kickstart-muistinkuvan ja luovat täydellisen käyttöjärjestelmäympäristön WHDLoadin sisään. Katso lisätietoja myös mukana tulevasta readme-tiedostosta.

Yleisiä yhteensopivuusongelmia

Rajoitettu osoiteavaruus 68000/68010/68ec020:ssa

Näissä suorittimissa osoiteavaruus on rajoitettu 16 megatavuun ($000000...$ffffff), koska suorittimissa on vain 24 osoitelinjaa. Tämän tuloksena korkeampiin osoitteisiin tehdyt kutsut ohjataan alempaan 16 megatavuun ohittamalla merkittävimmät 8 bittiä. Jotkut ohjelmat käyttävät bittejä tallentamaan tietoa tai unohtavat vain tyhjentää ne. Jos prosessorin muistiavaruus on täydet 4 gigatavua, kuten 68020/680ec30/68030/68040/68060:llä, tämä ei toimi, koska täyttä 32-bittistä osoitetta käytetään.
Tämän ratkaisemiseksi nämä kutsut tulee korjata ja ohjata ne sopivaan osoitteeseen.
Joskus outoihin osoitteisiin tehtävien kutsujen syynä voi olla alustamaton osoitin. Tässä tapauksessa saattaa kannattaa tyhjentää muisti $400 - ws_BaseMemSize; tämä saavutetaan myös lipulla WHDL_ClearMem.

Eri pinokehykset kullakin suorittimella

Suorittimen luomat pinokehykset keskeytyksissä ja poikkeuksissa ovat erilaiset 68k-perheen jäsenille. 68000:lla pinokehys on 6 tavua, paitsi väylä- ja osoitevirheissä. Pinokehys sisältää tallennetun SR:n osoitteessa (a7) ja tallennetun PC:n osoitteessa (2,a7). Kaikilla muilla suorittimilla (68010+) pinokehyksen minimi on 8 tavua ja se sisältää lisäksi vektorin numeron sanana osoitteessa (6,a7). Tämä neljän sanan pinokehysmuoto $0 tehdään 68010–68060:lla Trapille "#xx" ja keskeytyksille. Poikkeusten pinokehykset ovat erilaiset jokaisella suorittimella. RTE-käsky toimii eri tavoin 68000:lla ja 68010+:lla. 68000:lla se palauttaa SR:n ja PC:n ja jatkaa ohjelman suoritusta keskeytetystä osoitteesta. 68010+:lla se vapauttaa lisäksi pinokehyksen riippuen sen muodosta.
Jotkin ohjelmat pushaavat osoitteen (PC) ja SR:n ja suorittavat sitten RTE-käskyn. Tämä toimii vain 68000:lla, 68010+:lla tulokset ovat odottamattomia.
Jos ohjelma tekee näin, se on korjattava. Joskus riittää, kun RTE:n korvaa RTR:llä.

MOVEM.x RL,-(An) 68000/010:lla ja 68020-68060:llä

Tässä on eroa sen mukaan, onko ennen vähennystä käytetty rekisteri (RL) myös rekisteriluettelossa. 68020-68060:llä muistiin kirjoitettu arvo on rekisterin alkuarvo vähennettynä operaation koolla. 68000 ja 68010 kirjoittavat rekisterin alkuarvon (ilman vähennystä).
Tästä ongelmasta kärsiviä ohjelmistoja ei ole tiedossa.

Yleisohjeita asennusohjelmien kirjoitukseen

Vinkkejä ja jippoja

Kumpi on parempi, levynkuvien vai tiedostojen käyttö?

Joskus voit käyttää joko levynkuvia tai oikeita tiedostoja. Molemmissa on etunsa. Levynkuvat ovat yleensä helpompi ja nopeampi tapa kirjoittaa Slave. Toisaalta oikeat tiedostot on helpompi kopioida välimuistiin (jos muistia on vähän tai se on pirstoutunut). Kiintolevyltä tarvittava tila on myös pienempi oikeilla tiedostoilla kuin levynkuvilla. Käytä levynkuvia vain, jos tiedostoja on paljon (yli 30).
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]