[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Levynkuva levylle

Työkalu, jolla levynkuvia voidaan kirjoittaa takaisin levyasemankaltaiselle laitteelle.

Asennus

ITD on vain DEV -paketissa, ei USR-paketissa.
Kopioi tiedosto hakemistoon C: tai vastaavaan paikkaan.

Valinnat

File/A,Device,Format/S,BS=BlockSize/N,ASync/S,ForceOverwriteLargeDevice/S
File/A laitteeseen kirjoitettavan levynkuvan tiedostonimi
Device laite, jolle ITD kirjoittaa levynkuvan
oletus "DF0:"
esimerkiksi "RAD:"
Format/S jos valinta on käytössä, levy myös alustetaan kirjoituksen aikana – useimmiten tällä ei ole merkitystä
BlockSize/N kunkin syklin aikana luettu ja kirjoitettu tietomäärä, oletus on uran koko (lohkoja uraa kohti*lohkon koko)
suuremmilla laitteilla isomman lohkon käyttäminen saattaa parantaa suorituskykyä, mutta huomaa, että tietyt laitteet eivät toimi oikein kun lohkon koko on yli 130 560 ($1fe00) tai joissain tapauksissa 65 024 ($fe00)
ASync/S jos tämä on käytössä, ITD kirjoittaa asynkronisesti laitteeseen
älä käytä tätä, jos lähdetiedosto ja kohdelaite ovat samalla fyysisellä laitteella, sillä se hidastaa toimenpidettä
jos joko lähde tai kohde tukee DMA:ta, kopiointitoimenpiteen suorituskyky paranee huomattavasti
ForceOverwriteLargeDevice/S normaalisti ITD ei lue yli 2 000 000 tavun kokoisia tiedostoja tai kirjoita sitä suurempiin laitteisiin. Tätä kytkintä käyttämällä se toimii minkä kokoisilla tiedostoilla ja laitteilla tahansa.

Paluukoodi

Onnistuessa 0, muuten 20.

Tausta

ITD voi kirjoittaa mille tahansa trackdisk-tyyppiselle laitteelle. Ongelmien välttämiseksi (esim. kiintolevyn vioittuminen) se ei kirjoita yli 2 000 000 tavun laitteille, ellei valinta ForceOverwriteLargeDevice/S ole käytössä. Jos kirjoitusoperaatio ylittää 4 Gt:n rajan, se käyttää TrackDisk64-komentoja.
Varmistusta EI tehdä.
Saat varoituksen, jos levynkuva on pienempi kuin laite. ITD ei tällöin muuta jäljellä olevia uria, mutta pyöristää koon täyteen lohkoon ja tyhjentää sen jälkeen tulevan tilan. Jos levynkuva on suurempi, saat asiasta viestin ja ITD kirjoittaa niin paljon tietoa kuin laitteelle mahtuu.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]