[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Kopirettigheter

Kopirettigheter 1995-2021 for WHDLoad, og alle andre filer i WHDLoad-pakken tilhører Bert Jahn. Alle rettigheter reservert.

Lisens

Kommersiell bruk er kun tillatt med en eksplisitt, skriftlig tillatelse fra forfatteren.
Det er ikke tillatt å endrenoen deler av WHDLoad-pakken, bortsett fra kildefilene som kan endres for gjenbruk.
Redistribusjon er kun tillatt hvis den er helt gratis.

Ansvarsfraskrivelse

DETTE PRODUKTET LEVERES SLIK DET ER UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FORESKREVET ELLER ANNEN MÅTE, DETTE INKLUDERER UTEN BEGRENSING ENHVER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER AV IKKE-OVERTREDELSE, HANDEL OG HELSE FOR ET SPESIELT FORMÅL. HELE RISIKOEN VED BRUK, RESULTATER OG PRESTASJON AV PRODUKTET TAS AV DEG, OG OM PRODUKTET VISER SEG VÆRE MANGELFULL, TAR DE TOTALOMKOSTNINGENE AV ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER ANNEN OPPRETTING.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, KAN FORFATTEREN BLI HOLDT ANSVARLIG FOR NOE SKADE FORÅRSAKET PÅ NOEN VANLIG, SPESIELL, ELLER TILFELDIG MÅTE ELLER VED PROGRAMPAKKEN (INKLUDERER MEN IKKE INNSKRENKET TIL: TAPET AV DATA ELLER TAP FORÅRSAKET VED DEM ELLER EN TREDJEPART ELLER VED BRUK AV DETTE PROGRAMET FOR OPPGAVER I ELLER UTENFOR MIN SPESIFISERT ERKLÆRING AV BRUKSOMRÅDE), OGSÅ OM EIEREN ELLER EN TREDJEPART PEKER PÅ SLIKE MULIGHETER FOR SKADE.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]