[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

CRC16 * Kalkuere CRC16-kontrollsum (Checksum)

Dette programmet kalkulerer CRC-16 av en spesifikk del av en fil (eller hele filen). Iden er i utgangspunktet bli brukt i installasjon-skript som trenger identifisere hvilken versjon av en fil den jobber med for installer forskjellige Slaver osv. Den returnerer samme verdi som CRC-16 kalkulert av resload_CRC16 som ogs kan vre nyttig i Slave-utvikling.

Installasjon

kopier den til C: eller en lignende plassering

Tilvalg

FILE/A,OFFSET/K/N,LENGTH/K/N
FILE/A fil som kontrollsum skal kalkuleres fra
eksempel "S:Startup-Sequence"
OFFSET/K/N   startposisjon i filen
standard er starten av filen
eksempel "OFFSET=11264" for starte ved spor 2 p et standard diskett-bilde.
LENGTH/K/N antall byte som crc skal kalkuleres p
standard er til og med enden av filen
eksempel "LENGTH=1024"

Returverdi

CRC16 returneres som programmets avslutningskode.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]