[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

WHDLoad's dumper og logffiler

WHDLoad kan lage forskjellige dumper og loggfiler for diverse feilsøking.

Minnedump

En minnedump er hele minnet som brukes av det installerte programmet skrevet til en fil. Størrelsen på dumen avhenger av det installerte programmet (det er lik verdien av ws_BaseMemSize in Slave-strukturen). En minnedump vil lages hvis DebugKey trykkes eller etter en feil og CoreDump-knappen blir trykket. Navnet på minnedump-filen som lages er ".whdl_memory". Standardplassering er "PROGDIR:" men kan endres med tilvalget CoreDumpPath. En fil med samme navn som allerede eksisterer vil alltid overskrives. Hvis det installerte programmet bruker hurtigminne (Fast-memory) i tillegg, vil dette lagres under filnavnet ".whdl_expmem".

Registerdump

Registerdumpen inneholder komplett status over CPU'en (inklusiv MMU) Cia'en og tilpassede (Custom) registre. Noen Cia og tilpassede registre er ikke avlesbare, disse kommer bare i dump-filen hvis href="opt.html#Snoop">Søkemodus var aktivert. Informasjonen blir skrevet til en ASCII-fil med noe utheving gjennom bruk av Escape-sekvenser (gjennom CSI -Control Sequence Introducer, desimal 155). Fo å lese, anbefales et program som støtter Escape-sekvenser (f.eks. More, MuchMore, MultiView, ...). Navnet på dump-filen er ".whdl_register", standardplassering er "PROGDIR:" men dette kan endres via CoreDumpPath-tilvalget. Hvis det eksistereren fil har samme navn, vil dumpfilen bli lagt til på slutten av den gamle - ellers vil det bli dannet en ny fil.

Filtilgangslogg

All disk-tilgang vil bli loggført om FileLog-tilvalget har blitt aktivert. Denne funksjonen vil være veldig nyttig for å analysere dosk-operasjonene til det installerte programmet for feilsøking og optimalisering. De følgende resload-funksjoner vil lage en post i loggfilen: All filtilgang via de ovenstående funksjoner danner en oppføring i loggfilen, linjen identifiserer hvilken funksjon som ble brukt, parameterene og resultatet. WHDLoad vill samle loggoppføringene i et internt buffer. Bufferen vil tømmes til disk ved avslutning eller under når bufferen er full. Informasjonen blir skrever til en ASCII-fil, navnet på dump-filen er ".whdl_filelog", standard plassering er "PROGDIR:" men dette kan endres gjennom the CoreDumpPath-tilvalget.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]