[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

FindAccess * Finne tilganger til et minneområde

Dette verktøyet vil laste den spesifiserte filen og skanner den for tilganger til en gitt minneadresse. Den vil finne aalle absolutte og relative 8-bit, 16-bit og 32-bit referanser. Den har blitt skrevet for å analysere kjernedump-filer. Det ligner Fryser-kommandoen FA men vil ikke disassemble tilgangen men vise den som ren hex-dump.

Installering

FindAccess finnes bare iDEV-arkivet, ikke i USR-arkivet.
Kopier den til C: eller en lignende plassering.

Bruk

Jeg bruker følgende alias (lagt til i min S:Shell-Startup) for å søke i den siste minnedumpen skrevet av whdload:

alias fa FindAccess C:.whdl_memory

så jeg kan åpne et skallvindu (Shell) og f.eks skrive:

fa $15000

og vil få følgende skrevet ut:

FindAccess 1.2 (17-Jan-99 14:45:18) by Bert Jahn
loading file Workbench:CE/.whdl_memory
scanning accesses to $15000 (86016) file: $0-$80000
Relative Word at $ 14240 -> 06C00000 07C00000 0DC0 00000CC0 000004C0

Tilvalg

FILE/A,ADDRESS/A,ORG
FILE/A navnet på filen som skal skannes
ADDRESS/A   tilgangsadressen som du søker etter, du kan bruke enkle uttrykk som "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (fortegn "$" for hexadesimale tall, støttede operatorer er "+" og "-", unær and binær)
ORG den logiske startaddressen til filen, hvis ikke spesifisert brukes $0, du kan bruke samme enkle uttrykk som med ADDRESS/A

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]