[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

InstallBB * Installere startblokker (Bootblocks)

InstallBB leser eller skriver startblokker fra eller til en diskett. Startblokkene behandles som kjørbare filer. Ved skriving vil diskettens filsystem-type bli ivaretatt ved å først lese startblokken og innlemme DosTypen (DOS0, DOS1 ...) i den nye. Startblokkens kontrollsum (checksum) blir kalkulert automatisk.

Installasjon

InstallBB finnes bare i DEV-arkivet, ikke i USR-arkivet
kopier det til C: eller en lignende plassering

Tilvalg

PROGRAM/A,UNIT/K/N,WRITE/S
PROGRAM/A   den kjørbare filen som skal bli lest eller skrevet, må spesifiseres
UNIT/K/N enhetsnummer (diskettstasjonens nummer)
standard er 0 (DF0:)
WRITE/S bryter, hvis ikke spesifisert vil startblokken bli lest fra diskett til fil, hvis spesifisert vil det gitte programmet bli skrevet til diskett.

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]