[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

WHDLoad

(den ultimate HD-Installer for OS-dreper)
send kommentarer, feilrapporter, nye installerere til: wepl#whdload.de

ATTENTION
This translation isn't finished!
Some files are incomplete and some files are missing.
The present files represent the documentation of WHDLoad version 16.5.
For the complete information please refer to the english documentation.
ATTENTION


Takk og hilsninger flyr til:

 • Harry for installerere, idéer, teknisk hjelp og kunnskap;
 • Mr.Larmer for installerere, funn av mange feil i WHDLoad og hjelp til å fikse dem;
 • Bored Seal for installerere, tips og møter;
 • Codetapper for rene installerere, verktøy og assistanse ved engelsk dokumentasjon;
 • JOTD for konvertering av mange JST installerere, støtte, teknisk hjelp og idéer;
 • Psygore for fine installerere og støtte for SP og WWarp;
 • Dark Angel for installerere og støtte;
 • John Girvin for installerere, CRC16 og massevis av post;
 • Galahad for installerere;
 • Graham for RawDIC, installerere og forslag;
 • MiCK for mange installerere;
 • Abaddon for mange installerere;
 • Blackwine for installerere;
 • Morbidus for installerere;
 • Olbi for hans CS og alle registerte WHDLoad-brukere!

© 1996-2021 Bert Jahn, All rettigheter reservert.

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]