[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Installering

Den enkleste måten å installere WHDLoad og medfølgende verktøy på, er å bruke det medfølgende Installer-skriptet.

Det viktigste å huske på er at verktøyene og WHDLoad er tilgjengelige uten spesifisering av bane. Derfor er det anbefalt å plassere i "C:". WHDLoad kan også installeres i samme mappe som programmene er plassert (merk at prosjektikonene i eksemplene bruker kun "WHDLoad" uten bane)

Verktøyene "DIC", "RawDIC" og "Patcher" bør alltid installeres siden de kreves av mange installerere


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]