[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Bilde-til-disk (Image To Disk)

Verktøy for å skrive diskbilde tilbake til en diskett-enhet

Installasjon

ITD finnes bare i DEV-arkivet, ikke i USRarkivet.
kopier den til C: eller en lignende plassering

Tilvalg

FILE/A,DEVICE,FORMAT/S
FILE/A navnet på diskbildet som skal skrives
DEVICE enheten som ITD skal skrive disken til
standard "DF0:"
eksempel "RAD:"
FORMAT/S   hvis slått på vil disketten bli formatert

Returkode

0 ved suksess, ellers 20

Bakgrunn

ITD kan skrive til enhver trackdisk-lignende enhet. For å unngå problemer (f.eks. ødelegge hardisken) skriver den for tiden ikke til enheter større enn 2.000.000 byte. INGEN bekrefting blir forespurt (dette verktøyet var en rask hack ;) ), du er advart! Hvis bildet er mindre en enheten vil du få en advarsel, ITD vil ikke endre de resterende sporene i dette tilfellet. Hvis bildet er større vil du også på en beskjed og ITD vil skrive så mye data som får plass på enheten.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]