[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

RawDIC * ikkestandard Diskbildelager

RawDIC er det anbefalte verktøyet for WHDLoad-installasjoner for å lage filer eller diskbilder fra de originale diskene med deres eget diskformat. For å lære mer om RawDIC, les dokumentasjonen, som kan finnes i WHDLoads DEV-pakke.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]