[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

SP * Lagre bilder (Save Picture)

Et verktøy for å lagre bilder fra dumpfilen som lages av WHDLoad

Installasjon

SP finnes bare i DEV-arkivet, ikke i USR-arkivet archive
kopier den til C: eller en lignende plassering

Bruk

Først må en dumpfil lages. Start programmet som bildet skal tas fra. Det må kjøres med tilvalget Snoop/S slått på. I tillegg må Expert/S og DebugKey/K/N være satt. Hvis bildet du ønsker å ta ut opptrer, trykk DebugKey. WHDLoad vil nå skrive dumpfilen. Med Shell gå inn i mappen der dumpfilen ligger. Kjør nå SP med navnet på filen det skal lagres til som argument. SP vil laste dumpfilen og prøve å lagre bildet.

Tilvalg

OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S
OutputFile/A navnet på filen bildet skal skrives til
Cop/K setter startadressen av den første copperlisten som skal tolkes, hvis du ønsker å overskrive adressen som finnes i dumpfilen
CS=CopStop/K dette tilvalget spesifiserer adressen der tolking av copperlisten skal avsluttes. Det må brukes dersom skjermen er bygd opp av mere enn ett bilde
Width/K spesifiserer bredden på bildet som skal lagres, det vil ikke påvirke moduo-verdiene
Height/K spesifiserer høyden på bildet som skal lagres
con0/K overskriver bplcon0-registret i dumpfilen
mod1/K,mod2/K overskriver bplmod1/bplmod2-registrene i dumpfilen
pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K   overskriver bplpt1,2,3,4-registret i dumpfilen
NoCopLst/S slår av dumping av copperlisten

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]