[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Hva er WHDLoad til

WHDLoad er designet for enkel installering av programmer til en harddisk (demoer, spill, ...) som dreper operativsystem. For å installere et program, må en såkalt "Slave" bli skrevet. Slaven er grensesnittet mellom programmet og WHDLoad, og koordinerer lesing og skriving til filer.

På grunn av det enkle grensesnittet og kilde-eksemplene, vil det være enkelt for enhver uten kunnskap om Amiga eller programmering å installere nesten hvilket som helst program på harddisk.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]