[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

CRC16 * Výpočet CRC16 Checksum

Tento program počíta CRC-16 špecifickej časti súboru (alebo celého súboru). Môže byť použitý v inštalačných programoch, ktoré potrebujú identifikovať typ súboru v prípade, že existuje viac verzií daného súboru a tým pádom je potrebné nainštalovať i adekvátnu verziu Slave. Hodnota, ktorú vracia je rovnaká, ako CRC-16 vypočítané funkciou resload_CRC16, čo sa môže hodiť i pre výrobu Slave.

Inštalácia

kopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

Voľby

FILE/A,OFFSET/K/N,LENGTH/K/N
FILE/A súbor, z ktorého sa bude počítať checksum
príklad: "S:Startup-Sequence"
OFFSET/K/N   počiatočný offset v súbore
štandartne nastavený začiatok súboru
príklad: "OFFSET=11264" začnúť od stopy č. 2 štandardného image disku
LENGTH/K/N počet bajtov na vypočítanie CRC
štandardne je nastavený na koniec súboru
príklad: "LENGTH=1024"

Návratový kód

Kontrolný súčet je použitý ako návratový kód programu.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]