[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Find Access * Hľadá prístup do oblastí pamäte

Tento program nahrá zadaný súbor a skenuje ho na prístupy k zadanej adrese. Hľadá všetky absolútne a relatívne 8, 16 a 32 bitové odkazy. Program bol napísaný kvôli analýze dump súborov. Je podobný freezer príkazu FA, ale nedissasembluje prístup ako originál, ale ukazuje čistý hexa výpis.

Inštalácia

FindAccess je priložený iba v developerskomarchíve, nie v užívateľskom archíve!
Skopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

Použitie

Používam nasledujúci alias (pridané do mojej S:Shell-Startup) na vyhľadávanie naposledy vytvoreného výpisu z pamäte.

alias fa FindAccess C:.whdl_memory

takže otvorím Shell a môžem napr. zadať:

fa $15000

a výstup bude nasledovný:

FindAccess 1.2 (17-Jan-99 14:45:18) by Bert Jahn
loading file Workbench:CE/.whdl_memory
scanning accesses to $15000 (86016) file: $0-$80000
Relative Word at $ 14240 -> 06C00000 07C00000 0DC0 00000CC0 000004C0

Možnosti:

FILE/A,ADDRESS/A,ORG
FILE/A meno súboru, v ktorom chceme hľadať
ADDRESS/A   prístupové adresy, ktoré hľadáme. Môžete použiť jednoduché výrazy ako "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (predpona "$" pri hexadecimálnych číslach, použiteľné operátory sú "+" a "-", jednotkové a binárne)
ORG logický začiatok súboru, je nastavený štandardne na $0, môžete použiť jednoduché výrazy ako "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" (predpona "$" pri hexadecimálnych číslach, použiteľné operátory sú "+" a "-", jednotkové a binárne)

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]