[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Monitory / Freezery systému

Existuje mnoho čisto softwarových freezerov. Použitie takýchto programov sa výborne hodí na výrobu a odlaďovanie Slave a nainštalovaných programov. WHDLoad priamo podporuje HrtMon a ThrillKill. Ostatné programy môžu byť použité cez voľbu NoTrapHandler/S (ale to má však niekoľko nevýhod). Ak chcete priamu podporu pre nejaký iný freezer, môžete ma kontaktovať a ak je to uskutočniteľné, dodám pre freezer podporu. WHDLoad pri spustení testuje, či je niektorý z podporovaných monitorov aktívny. Ak nejaký nájde, vykoná pár špeciálnych úprav. Ak sa používa MMU, WHDLoad označí pamäť používanú freezerom ako platnú a WriteThrough cachable. Počas chodu dema/hry bude presúvať všetky NMI výnimky na NMI vektor, ktorý bol prevzatý z tabuliek freezeru. Naviac, ak bol VBR presunutý pomocou programu WHDLoad (voľba NoVBRMove/S nie je nastavená a CPU je aspoň 68010), porovnáva sa "FreezeKey" klávesa s aktuálne stlačenou klávesou a umožňuje tak prejsť do freezeru.

HrtMon

Detekcia v pamäti je relatívne bezpečná. Mala by fungovať i s budúcimi verziami. Ak WHDLoad používa MMU, nepoužívajte freezer na prístup do oblastí mimo daných hraníc (BaseMem), pretože HRTMon nezvláda výnimky typu Access Fault.

ThrillKill

Tento freezer nemá žiadnu použiteľnú signatúru, takže WHDLoad musí porovnávať kód. Tento typ identifikácie však nebude fungovať s inými verziami programu ThrillKill.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]