[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

InstallBB * Inštalácia bootblock-u

InstallBB číta alebo zapisuje bootblock z/na disk. S bootblockom sa zaobchádza ako so spustiteľným súborom. Pri zapisovaní sa zachová súborový systém disku tak, že sa najprv načíta bootblock a pripojí sa DosType (DOS0, DOS1 ...). Kontrolný súčet bootblocku je automaticky prepočítavaný.

Inštalácia

InstallBB sa nachádza len v developerskom balíčku, čo znamená, že ak ho hľadáte v užívateľskom balíčku, budete ho hľadať večnosť ;-) !
Skopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

Voľby

PROGRAM/A,UNIT/K/N,WRITE/S
PROGRAM/A   executable, ktorý bude načítaný, alebo zapísaný. Povinný údaj.
UNIT/K/N číslo trackdisk jednotky (číslo disketovej jednotky)
štandardné nastavenie je 0 (DF0:)
WRITE/S prepínač – ak nie je zadaný, bootblock bude načítaný z disku do súboru. Ak je zadaný, program bude zapísaný na disk.

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]