[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Inštalácia

Najjednoduchšia cesta, ako nainštalovať WHDLoad a pribalené nástroje, je použitie inštalačného skriptu.

Najdôležitejšia vecou je to, že tieto nástroje a samotný WHDLoad by mali byť prístupné i bez uvádzania špecifickej cesty. Preto sa doporučuje nainštalovať ich do adresára "C:". WHDLoad môže byť tiež nainštalovaný do rovnakého adresára, kde sa nachádza i Slave a hra. (Všimnite si, že v ukážkových Project Icons je použitý len "WHDLoad" bez akejkoľvek cesty.)

Programy "DIC", "RawDIC" a "Patcher" by ste mali nainštalovať tiež, pretože ich potrebuje mnoho inštalačiek.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]