[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

ITD * Image to Disk - Zapisuje obraz späť na disk

Program slúži na zapísanie štandartného diskového obrazu späť na disk.

Inštalácia

ITD sa nachádza len v developerskom archíve. V užívateľskom archíve by ste ho hľadali márne.
Skopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

Možnosti

FILE/A,DEVICE,FORMAT/S
FILE/A meno disk image, ktorý chcete uložiť
DEVICE zariadenie, kam bude ITD zapisovať
štandardne "DF0:"
príklad: "RAD:"
FORMAT/S   ak je voľba zapnutá, disk bude najprv sformátovaný

Návratový kód

Bude 0, ak všetko prebehlo bez chyby, inak bude 20.

Viac informácií

ITD môže zapisovať na akékoľvek zariadenie podobné trackdisku. Nezapisuje na zariadenie väčšie než 2 000 000 bajtov, aby sa zabránilo napr. poškodenie harddisku. VAROVANIE: Program neumožňuje verifikáciu (pretože tento program je rýchly hack ;). Ak je image menší než zariadenie, zobrazí sa varovanie, ITD potom zostávajúce stopy nezmení. Ak je image väčší než zariadenie, ITD sa pokúsi zapísať toľko dát, koľko len bude možné.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]