[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Požiadavky

... na spustenie nainštalovaných programov

Emulácia Kickstart-u
Niektoré inštalačky požadujú takzvaný kickemu na vytvorenie kompletného AmigaOS prostredia pre nainštalovaný program. Na použitie kickemu je potrebný image originálneho kickstartu. Tento image môže byť stiahnutý zo skutočnej Amigy pomocou programu GrabKick, alebo jemu podobných, ktoré sú k dispozícii na Aminete. Požadovaná verzia kickstartu závisí na inštalovanom programe. Informácie o požadovanej verzii image by mala byť v ReadMe súbore inštalačky. Image pre kickstart 1.2 a 1.3 môže byť stiahnutý len z príslušnej A500. Verzia 3.1 je obsiahnutá v A1200. Ak WHDLoad nenájde image alebo image je nesprávnej verzie alebo je nejako inak modifikovaný, WHDLoad ukončí svoju činnosť s adekvátnym chybovým hlásením. Dodatočný relokačný súbor s koncovkou .RTB ku kickstart image musí byť tiež prítomný. Relokačný súbor možno nájsť na Aminete v archíve util/boot/skick345.lha. Oba súbory (kickstart image i relokačný súbor) musia byť v adresári Devs:Kickstarts/ a musia byť správne pomenované. Nasledujúca tabuľka ukazuje mená súborov súvisiacich s kickstart verziami:

VerziaNázov image KickstartuNázov relokačného súboru
1.2Devs:Kickstarts/kick33192.A500Devs:Kickstarts/kick33192.A500.RTB
1.3Devs:Kickstarts/kick34005.A500Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB
3.1Devs:Kickstarts/kick40068.A1200Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB

...na tvorbu nových Slave / inštalačiek:


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]