[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

RawDIC * Disk Image Creator pre neštandardné disky

RawDIC je preferovaný program na vytváranie disk image z originálnych diskiet, ktoré obsahujú svoj vlastný špeciálny diskový formát. Viac informácií nájdete v dokumentácii k programu, nachádza sa v developerskom archíve.
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]