[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Kódy kláves - RawKey

Všetky klávesy používané vo WHDLoad musia byť špecifikované ako RawKey kódy.

Tu je tabuľka, ktorá ukazuje všetky rawkey hodnoty v hexa hodnotách:

Mapa kláves klávesnice US (pre porovnanie):

Mapa kláves klávesnice FR (french):

Mapa kláves klávesnice DE (german):

Mapa kláves klávesnice IT (italiano):


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]