[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Reloc * Relokovanie Executable

Reloc je malý program na relokáciu štandartného AmigaDOS executable na absolútne adresy a jeho uloženie ako jednoduchého dátového súboru. Bolo to potrebné pre staršiu verziu WHDLoad kvôli zvládnutiu AmigaDOS executable. Od verzie 8.0 je WHDLoad schopný zvládať executable i sám pomocou funkcie resload_Relocate.

Inštalácia

Reloc sa nachádza iba v developerskom balíčku, čiže v užívateľskom balíčku ho určite nenájdete.
Skopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

Možnosti

INPUTFILE/A,OUTPUTFILE,ADR/K,QUIET/S
INPUTFILE/A   Executable, ktorý má byť relokovaný, musí byť zadaný
OUTPUTFILE meno výstupného súboru, pokiaľ ho nezadáte, bude prepísaný zdrojový súbor.
ADR/K štartovacia adresa pre relokovaný súbor, ak nie je zadaná, bude použitá $400 ako štartovacia adresa. Môžete použiť jednoduché výrazy ako "$5000" = "20480" = " -$Ff +-33+ 19512+$4e8" ("$" označuje hexadecimálne číslo, podporované operátory sú "+" a "-", jednotkovo a binárne)
QUIET/S potlačí všetok výstup okrem chybových hlásení. Použite to v spojení s inštalerom.

Návratový kód

Ak všetko prebehlo v poriadku, návratový kód je 0, inak 10.

Komentár

HUNKy z executablu sú do absolútneho súboru kopírované v rovnakom poradí. BSS-HUNKy sú „nafúknuté“ do svojich skutočných veľkostí. Nie sú podporované HUNKy AmigaDOSu 2.0 (napr. RELOC32_SHORT).
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]