[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

SP * Save Picture - Ukladanie obrázku

Pomocou tohto nástroja môžete extrahovať obrázok zo súboru Dump, ktorý bol vytvorený programom WHDLoad.

Inštalácia

SP sa nachádza iba v developerskom archíve, takže kto ho hľadá v archíve užívateľskom, hľadá zle ;-)
Skopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

Použitie

Najprv musí byť vytvorený Dump súbor. Spustite program, z ktorého chcete extrahovať obrázok. Program musí bežať so zapnoutou voľbou Snoop/S. Voľby Expert/S a DebugKey/K/N musia byť zapnuté. Ak sa objaví obrázok, ktorý potrebujete, jednoducho stlačte DebugKey. WHDLoad zapíše Dump súbor. Nájdite, kde je Dump súbor uložený a spustite SP s menom súboru, ktorý chcete uložiť (ako argumentom). SP sa pokúsi načítať Dump súbor a uloží obrázok.

Možnosti

OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S
OutputFile/A názov obrázku, ktorý má byť uložený.
Cop/K nastaví začiatočnú adresu prvého copperlistu, pokiaľ Vám adresa v Dump súbore nevyhovuje
CS=CopStop/K týmto nastavíte konečnú adresu copperlistu. Musí byť použitá, pokiaľ sa obrázok skladá viac ako z jednej časti.
Width/K Nastaví šírku obrázku ktorý chcete uložiť.(hodnoty modulo nebudú ovplyvnené)
Height/K Nastaví výšku obrázku ktorý chcete uložiť.
con0/K prepíše bplcon0 register ktorý sa nachádza v Dump súbore
mod1/K,mod2/K prepíše bplmod1/bplmod2 register ktorý sa nachádza v Dump súbore
pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K   prepíše bplpt1,2,3,4 register ktorý sa nachádza v Dump súbore
NoCopLst/S vypne dumpovanie copperlistu

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]