[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Na čo slúži WHDLoad

WHDLoad je dizajnovaný na ľahkú inštaláciu takých programov (demá, hry...) na harddisk, ktoré ignorujú operačný systém. Na ich nainštalovanie je potrebný tzv. "Slave", ktorý je súčasťou inštalačky. Slave je prepojenie medzi takýmito programami a WHDLoad a koordinuje čítanie a zapisovanie súborov.

Slovo „inštalačka“ odkazuje na archív (obsahujúci Slave), ktorý umožňuje nainštalovať konkrétnu disketovú hru na harddisk. Takto nainštalovaná hra sa potom spúšťa pomocou programu WHDLoad. Inštalačné archívy pre množstvo rôznych hier môžete nájsť na našej stránke WHDLoad Homepage

Pomocou WHDLoad bude pre programátora ľahké (vďaka jednoduchému prostrediu a ukážkam) vytvoriť inštaláciu a tak nainštalovať takmer akýkoľvek program na harddisk.


[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]