[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

Patcher * Úprava programov

Patcher je univerzálny nástroj na modifikovanie súborov či diskov. V skorších dobách programu WHDLoad bol preferovaným nástrojom na vytváranie súborov alebo obrazov z neštandartných diskových formátov. Teraz sa na tieto účely používa program RawDIC. Viac informácii nájdete v dokumentácii, ktorá sa nachádza v developerskom archíve.

Patcher POTREBUJE font ruby.8. Tento font sa nachádza na originálnej diskete Workbench. Ak font nie je k dispozícii, Patcher sa nespustí.

Možnosti:

Nevýhody:
[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]