[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

WHDLoad

(den ultimate HD-Installer til OS-Killer)
send kommentarer og nye installs til: wepl#whdload.de


Hilsener og tak flyver ud til:

 • Harry for installs, ideer, teknisk hjælp og know how;
 • Mr.Larmer for installs, og for at finde en masse fejl i WHDLoad og hjælp med at udbedre dem;
 • Bored Seal for installs, tips and meetings;
 • Codetapper for clean installs, værktøjer og engelsk dokumentations-assistance;
 • JOTD for konvertering af mange JST installs, support, teknisk hjælp og ideer;
 • Psygore for mange gode installs og support for SP og WWarp;
 • StingRay for mange installs og for at understøtte projektet så meget;
 • CFOU! for mange installs og andet arbejde;
 • Dark Angel for installs og support;
 • John Girvin for installs, CRC16 og en masse post;
 • Don Adan for teknisk assistance;
 • Galahad for installs;
 • Graham for RawDIC, installs og forslag;
 • MiCK, Abaddon, Blackwine, Morbidius for installs;
 • Robert Leffmann for hans SHA-256 implementering;
 • Angus, Chris, Carlo, Sascha, Susann, Ungi , ... for venskab;
 • Alle oversættere af docs'ene;
 • Olbi for hans CS og alle registrerede WHDLoad-brugere!

1996-2021 Bert Jahn, Alle rettigheder forbeholdt.

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]