[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]

WHDLoad

(den ultimate HD-Installer til OS-Killer)
send kommentarer og nye installs til: wepl#whdload.de

ATTENTION
This translation hasn't been updated recently!
It represents the documentation of WHDLoad version 18.7.
For the complete information please refer to the english documentation.
ATTENTION


Hilsener og tak flyver ud til:

 • Harry for installs, ideer, teknisk hjælp og know how;
 • Mr.Larmer for installs, og for at finde en masse fejl i WHDLoad og hjælp med at udbedre dem;
 • Bored Seal for installs, tips and meetings;
 • Codetapper for clean installs, værktøjer og engelsk dokumentations-assistance;
 • JOTD for konvertering af mange JST installs, support, teknisk hjælp og ideer;
 • Psygore for mange gode installs og support for SP og WWarp;
 • StingRay for mange installs og for at understøtte projektet så meget;
 • CFOU! for mange installs og andet arbejde;
 • Dark Angel for installs og support;
 • John Girvin for installs, CRC16 og en masse post;
 • Don Adan for teknisk assistance;
 • Galahad for installs;
 • Graham for RawDIC, installs og forslag;
 • MiCK, Abaddon, Blackwine, Morbidius for installs;
 • Robert Leffmann for hans SHA-256 implementering;
 • Angus, Chris, Carlo, Sascha, Susann, Ungi , ... for venskab;
 • Alle oversættere af docs'ene;
 • Olbi for hans CS og alle registrerede WHDLoad-brugere!

1996-2021 Bert Jahn, Alle rettigheder forbeholdt.

[Main] [Docs] [Installs] [Search] [Team] [Guestbook] [Links]